De mythe van de rechtschapen vakbond

Door Redactie

2 september 2005

Dat de goedheid van vakbonden voor veel Nederlanders boven elke twijfel verheven is mag toch wel enige verbazing wekken. Mensen hebben het onterechte idee dat vakverenigingen opkomen voor universele rechtvaardigheid en het algemene belang van arbeiders.

Uiteraard is niets minder waar en het is eigenaardig dat deze mythe zo lang in stand blijft. Vakbonden zorgen immers voor werkloosheid omdat ze de prijs van arbeid boven de marktprijs forceren, ze veroorzaken een inflexibele arbeidsmarkt omdat ze o.a. ontslagbescherming verdedigen en zorgen dat met name de zwakkeren in de samenleving moeilijk aan werk kunnen komen door het algemeen bindend verklaren van CAO's. Gelukkig worden vakbonden steeds minder serieus genomen en vergrijst het ledenbestand snel. Dat biedt hoop voor de toekomst.

Walter Block, een econoom van libertarische snit, schreef eerder: Vakbonden hebben als belangrijkste bestaansreden het tegengaan van competitie. Zij zijn een door de overheid beschermd kartel, net als elk ander.

Dat vakbonden meer van privileges houden dan van concurrentie bleek afgelopen week weer eens uit een bericht op NU.nl.

FNV Bondgenoten roept werknemers in de Rotterdamse haven op volgende week woensdag het werk tijdelijk neer te leggen. De vakbond wil met het protest voorkomen dat Nederland een internationaal verdrag opzegt dat werkloze havenwerkers in de sector voorrang geeft boven andere werkzoekenden. Dat heeft de bond vrijdag meegedeeld.

Vorig jaar besloot het kabinet dat werkloze havenarbeiders niet langer voorrang krijgen boven andere werkzoekenden bij het zoeken naar werk in de haven. Het kabinet wil het internationale verdrag opzeggen waarin dit wordt geregeld.

In het verleden werkten de vakbonden en de werkgevers in de haven met een pasjesregeling, waarmee werkloze havenarbeiders voorrang kregen op anderen. Enkele jaren geleden hebben de werkgevers hun medewerking daaraan beëindigd. Het kabinet voelt er niets voor om bevoorrechting door middel van de pasjesregeling op te leggen.


"De FNV staat voor een sociale maatschappij, waarin lasten eerlijk verdeeld worden. Waarin niemand aan de kant wordt geschoven. Met een beleid waarbij niet de centen maar de mensen centraal staan. "

Lodewijk de Waal
Voormalig FNV voorzitter
Vele Nederlanders zullen waarschijnlijk niet eens weten dat er zo'n bevoorrechting bestaat, laat staan dat ze weten dat er internationale verdragen over getekend zijn. Van welke kwalijke privileges weten zij nog meer het bestaan niet? Waarschijnlijk zijn die onwetenheid, samen met een gebrekkig economisch inzicht, de redenen dat vakbonden zo gewaardeerd worden.

De FNV toont zich blijkens de protestactie een groot voorstander van discriminatie. Wie echter op de FNV site zoekt op de term 'discriminatie' zou het idee kunnen krijgen dat men daar juist een groot probleem mee heeft. Maar voor de FNV geldt het principe 'Eigen arbeiders eerst'. En gezien hun bezwaren tegen de komst van Poolse werknemers zou 'Eigen volk eerst' ook geen slecht adagium zijn. Dat de media de vakbonden hierop niet aangevallen kan weinig verbazing meer opwekken. Het is net zoals met andere progressieve organisaties, je kunt je nog zo schandelijk gedragen of je kunt nog zoveel onzin uitkramen, maar je wordt er zelden op aangesproken. Zolang je je uitlaat in goede bedoelingen maakt het niet uit of je kwade middelen gebruikt of slechte resultaten boekt. Net als de NOVIB en Max Havelaar is de vakbond een feel good bedrijf dat onzin verkoopt.

Gerelateerde links:
- Frank Karsten: Verkeerde Vrienden
- Frank Karsten: naar een Vrije Arbeidsmarkt
- Milton & Rose Friedman: de Bron van de Vakbondsmacht
- Nathaniel Branden: de Rol van de VakbondenMeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl