Al-Qaeda pleegt aanslagen in Londen

Door Redactie

7 juli 2005

Je zou kunnen stellen dat het er aan zat te komen. Na New York en Madrid is nu ook Londen getroffen door bomaanslagen van Al-Qaeda. In een tijdbestek van een uur zijn in de morgen van 7 juli drie aanslagen gepleegd in metrostations. Daarnaast werd een Londense bus opgeblazen. Inmiddels zijn al meer dan 30 mensen omgekomen.

Al-Quada heeft kort na de aanslagen via een verklaring op een website de verantwoordelijkheid opgeëist. In hun verklaring schrijft men ondermeer dat de reden ligt in de aanwezigheid van buitenlandse troepen in Irak en Afganistan.

We continue to warn the governments of Denmark and Italy and all the Crusader governments that they will be punished in the same way if they do not withdraw their troops from Iraq and Afghanistan. He who warns is excused.

Wat zou de beste manier zijn om deze terreur tegen te gaan of te voorkomen? Libertariërs stellen zich gewoonlijk op het standpunt dat landen zich niet op geweldadige wijze met andere landen moeten bemoeien tenzij dat uit zelfverdediging gebeurt. Het is duidelijk dat de V.S. en het V.K. onder valse voorwendselen de oorlog in Irak begonnen. Massavernietigingswapens zijn niet gevonden en de vermeende connectie tussen Irak en het moslimterrorisme bleek ook niet al te gefundeerd te zijn.

Gezien de beweegredenen die terreurorganisaties vaak geven voor hun aanslagen lijkt de beste politiek die van non-interventie.
Gezien de beweegredenen die terreurorganisaties vaak geven voor hun aanslagen lijkt de beste politiek die van non-interventie. Garantie dat je geen aanslagen zult ondergaan zijn dan weliswaar ook niet te geven, moslimterreurorganisaties geven er immers nog wel eens blijk van de hele wereld te willen bekeren via geweld, maar het levert waarschijnlijk wel meer veiligheid op.

Dat Londen nu getroffen is door aanslagen was niet moeilijk te voorspellen. De vraag was niet zozeer "of" maar "wanneer". Al-Quada had zelf al aangekondigd andere steden te treffen. En gezien het feit dat het Verenigd Koninkrijk een behoorlijke rol speelde bij de oorlog in Irak werd dat nog waarschijnlijker. Bart Croughs schreef hierover eerder al in zijn artikel over de beweegredenen van terreurorganisaties:

Tony Blair heeft zich inmiddels zo enthousiast opgeworpen als bondgenoot van de V.S., dat bij anti-oorlogsdemonstraties door moslims niet meer alleen Amerikaanse vlaggen worden verbrand, maar ook Britse vlaggen. Ook Frankrijk en Duitsland overwegen nu om mee te gaan doen aan de oorlog. Het is dan ook heel goed mogelijk dat de veelgehoorde bezwering dat de terroristen het niet alleen op Amerika hebben voorzien, maar ook op Europa, binnenkort alsnog realiteit zal worden.

Velen zullen de aanslagen in Londen echter aangrijpen om zich nog intenser te bemoeien met buitenlandse aangelegenheden. En als daarop nog heftigere reacties op volgen zullen die als rechtvaardiging gelden voor een nog intenser ingrijpen over de landsgrenzen.

Verder zal de persoonlijke vrijheid zeker niet gebaat zijn bij de nieuwe bomaanslagen. Politici zullen het als excuus gebruiken om hun macht te vergroten. Men kan zich meer geld toeëigenen om problemen te bestrijden die ze grotendeels zelf veroorzaakt hebben. Politici houden van problemen omdat ze zich dan weer kunnen opwerpen als bestrijder ervan. En aangezien de overheid een monopolie heeft op de levering van veiligheid is dat des te aantrekkelijker.

Gerelateerde link:
- De voordelen van non-interventie

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl