Shell: Europa al in 2025 ingehaald door Chinezen

Door Redactie

20 juni 2005

Europa is over 20 jaar niet langer een politieke en economische supermacht. Het olieconcern Koninklijke/Shell Groep verwacht dat de Europese Unie in 2025 economisch volledig is voorbijgestreefd door China en dat de achterstand op de Verenigde Staten niet zal zijn goedgemaakt, zoals de Europese Commissie wenst. Dat blijkt uit de wereldwijde langetermijnscenario’s die een denktank bollebozen binnen het oliebedrijf heeft opgesteld.

Gisteren presenteerde Shell de uitkomsten in Den Haag. In geen van de drie scenario’s houdt het rekening met het slagen van de Lissabonagenda, de opdracht die Brussel en de EU-lidstaten zichzelf hebben gegeven om de sterkste economie ter wereld te worden. Volgens Albert Bressand, vice president Global Business Environment, klimt zelfs India, gemeten in totale koopkracht, in 2025 op tot een niveau vlak onder Europa.

De EU blijft wel een inspirerende ’zachte’ macht, dankzij het bijzondere traject van Europese eenwording, maar de VS blijft het oude continent in werkelijke macht ver overtreffen.

In geen van de drie scenario’s houdt het rekening met het slagen van de Lissabonagenda, de opdracht die Brussel en de EU-lidstaten zichzelf hebben gegeven om de sterkste economie ter wereld te worden.
Demografie
Niet alleen acht Shell het vermogen tot vernieuwing in de VS groter dan in Europa, ook demografisch groeit het land de komende decennia nog eens met 50%, tegen een afname van de Europese bevolking. Bressand signaleert nog iets: afgezien van het enorme economische en demografische belang spelen de Verenigde Staten ook een steeds grotere juridische rol in de wereld. Amerikaanse regels en wetten worden gekopieerd en raken zo nadrukkelijker buitenlandse ondernemingen.

In economisch opzicht, gemeten in de totale productie per land, streeft China voor 2025 ook de VS voorbij. De onvoorstelbare economische groei, gebaseerd op een onuitputtelijke bron van goedkope arbeid, drijft die ontwikkeling. De Chinese automarkt groeit van de huidige 20 miljoen naar 150 tot 180 miljoen auto’s voor ze stabiliseert. Juist het te laag inschatten van de Chinese olieconsumptie, afgelopen jaar, is volgens Shell een belangrijke oorzaak van de stijgende olieprijs en de bedrukte gezichten aan de pomp.

Shell maakt haar ’globale scenario’s’ om de drie tot vijf jaar. „Voorspellingen zijn dit niet”, benadrukte bestuursvoorzitter Jeroen van der Veer nog eens. Het zijn slechts waarschijnlijke richtingen waarin de wereld zich beweegt. Die zijn nodig voor de investeringen van vandaag en morgen in de exploratie van olie of andere energiebronnen. Maar telkens weer zullen ’onvermijdelijke verrassingen’, zoals de aanslagen van 11 september en het Enron-schandaal, het speelveld overhoop gooien.

Terrorisme, argwaanZo ziet Shell, in tegenstelling tot vier jaar terug, nu als grootste noodzaak het oplossen van de onveiligheid als gevolg van terrorisme en de argwaan en onzekerheid bij en ten opzichte van het bedrijfsleven. In de glazen bol van Bressand is niet te zien hoe dit zal gebeuren. Door dwang van een sterke staat? Door de vrije markt? Of door onderling vertrouwen in de samenleving? Als regeringen bijvoorbeeld uit voorzorg grenzen sluiten en daarmee handel belemmeren, zal de economische groei volgens Shell tot 2025 wel 40% lager uitvallen dan wanneer het bedrijfsleven en sociale groepen die uitdagingen aanpakken.

Energievreters
Een zekerheid is dat economische groei tegenwoordig veel meer energie kost. Elke extra auto of extra paar schoenen kost nu relatief meer energie dan in de jaren tachtig en negentig. Dankzij de oliecrises leerden we steeds efficiënter met energie omgaan. Maar met de tomeloze Chinese groei, waar energiezuinige fabrieken geen issue zijn, is die trend geheel omgeslagen. Ook dat schept onbehagen over de beschikbaarheid van energie.

„Het is duidelijk dat er immense investeringen nodig zijn, in uitdagende regio’s, om je contactsleuteltje om te kunnen blijven draaien zonder na te denken waar de benzine of electriciteit vandaan komt”, verklaart Bressand. Investeert de energiesector wereldwijd nu $150 miljard per jaar, dat moet in 2025 al $240 miljard zijn. In totaal is volgens Shell de komende 20 jaar $16 biljoen ($16000 miljard ) nodig.

Dit bericht verscheen op 18 juni 2005 in de Financiële Telegraaf

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl