De Europese begroting en de G8

Door Robert Hazenveld

15 juni 2005

De discussie omtrent de Europese begroting is weer losgebarsten. Balkenende heeft aangegeven dat de teruggave aan Nederland die Luxemburg had voorgesteld (€ 350/500 miljoen) een fooi is en dat hij noch een Harry Potter, noch een Bell Boy is die voor dat bedrag op het knopje "ja" drukt. Chirac toonde zich een echt rupsje nooitgenoeg toen hij Groot Britannië opriep om een 'solidariteitsgebaar' te maken en de 'rebate' af te schaffen.

Groot Britannië handhaaft echter zijn fel verzet tegen het opgeven van deze rebate van Thatcher maar heeft wel de deur op een kier gezet; bij ingrijpende wijzigingen van het financiële systeem (lees: landbouwbeleid) kan er over gesproken worden. Aangezien ook Nederland heeft aangegeven dat een eerlijkere verdeling noodzakelijk is kan dat wellicht de sleutel tot het succes zijn voor de meerjarenbegroting 2007-2013. Frankrijk zal hier niet zonder slag of stoot mee akkoord gaan, zij is immers de grote winnaar van het landbouwbeleid.

De G8 heeft de armste landen van Afrika $40 miljard kwijtgescholden aan leningen die ze hadden. De perversiteit van deze prikkel is nauwelijks te bevatten, hoe ideologisch leuk het ook klinkt. De landen die niet als probleemlanden worden ervaren, zoals Kenia, krijgen stank voor dank en netto verandert het weinig aan betalingspositie van de 'genereuze' landen. Het geld komt immers van multilaterale instellingen als de Wereldbank en het IMF. Ontwikkelingshulp, in welke vorm dan ook, aan regeringen heeft in het verleden niet bepaald bewezen te werken en nu worden uitgerekend die regeringen die het ècht slecht hebben gedaan daarvoor beloond. Geen schulden kwijtschelden dus en sterker nog: geen cent ontwikkelingshulp meer richting Afrika.

Maar is dat niet vreselijk asociaal? Absoluut niet:

Het continent Afrika heeft voorlopig nog geen high tech industrie vergelijkbaar met Silicon Valley. Ook zie ik daar nog niet zo snel massaproducties als in China beginnen. Ze moeten zichzelf zien te redden met de meest primitieve vorm van economie: de landbouw. Nu zijn ze daar best aardig in, zeker als Westerse bedrijven met hun technologie daarin zouden investeren. Het probleem is echter dat wij (Europa & Amerika) effectief de voedselwereldmarkt kapot maken. We dumpen onze veel te dure, heftig gesubsidieerde producten op de wereldmarkt en we zorgen er voor dat iedereen die naar ons wil exporteren hun producten aan de straatstenen nog niet kwijt kunnen. Hoe? Door er torenhoge importheffingen op zetten.

De oplossing voor zowel de Europese begroting als de ontwikkelingshulp is eigenlijk bizar simpel: schaf het landbouwbeleid af.
De oplossing voor zowel de Europese begroting als de ontwikkelingshulp is eigenlijk bizar simpel: schaf het landbouwbeleid af. Er is dan geen noodzaak meer tot oneerlijke financiële herverdeling tussen Europese landen en dus zullen de netto betalers zonder morren hun bijdrage voor de structuurfondsen betalen. Ook de Afrikaanse landen zullen hier enorm bij gebaat zijn. De wereldmarkt wordt niet langer kapot gemaakt en men kan voortaan de goedkopere suiker naar ons exporteren. De welvaart in zowel Europa als Afrika zal als gevolg hiervan stijgen en de perverse prikkels die nu gegeven worden zijn niet meer noodzakelijk.

En zo sla je 3 vliegen in een klap;

*Europese tevredenheid over de financiën en haar begroting
*Eerlijke wereldhandel en een continent dat structureel en duurzaam kan verbeteren
*Frankrijk over de zeik

Robert Hazenveld

Gerelateerde link:
- Over EU protectionisme en vliegende koeien
- Europese begroting

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl