Zwarte Scholen

Door Bart Croughs

10 juni 2005

Weldenkend Nederland wil graag allochtone leerlingen spreiden om zo de integratie te bevorderen, maar hoe dit aan te pakken?

Scholen die leerlingen met een kleurtje weigeren om te voorkomen dat ze zwarte scholen worden, zijn eerder dit jaar terechtgewezen door de Commissie Gelijke Behandeling. Deze oordeelde dat er sprake was van verwerpelijke discriminatie. Hoe nu verder? Het lijkt een onmogelijke opgave om te spreiden zonder te discrimineren, maar de Onderwijsraad heeft nu dan de oplossing gevonden: de overheid moet ervoor zorgen dat leerlingen niet worden gespreid op grond van etnische afkomst, maar op grond van taalachterstand.

Briljant bedacht. Niet alleen wordt zo het doel van spreiding van allochtone leerlingen bereikt, maar je kunt bovendien zeggen: “Nee, we discrimineren niet op etnische afkomst, het gaat ons zuiver om taalachterstand, er bestaan ook roomblanke leerlingen met een taalachterstand.” Het nijpende maatschappelijke probleem van blanke leerlingen met taalachterstand die maar niet integreren wordt nu eindelijk aangepakt!

Een zucht van opluchting was hoorbaar onder politici en krantencommentatoren. Eindelijk kunnen allochtone leerlingen worden gespreid zonder dat er kan worden geklaagd over discriminatie. Hier hebben de anti-discriminatiebureautjes niet van terug!

Maar die opluchting zou weleens voorbarig kunnen zijn. De anti-discriminatiebureautjes hoeven deze slinkse truc niet zomaar over hun kant te laten gaan. Ze beschikken over twee sterke instrumenten om terug te slaan. In de eerste plaats is daar natuurlijk artikel 1 van de Grondwet, die het de overheid verbiedt om te discrimineren ‘op welke grond dan ook’ – dus ook op grond van taalachterstand.

En in de tweede plaats is daar het begrip ‘indirecte discriminatie’. Als je op grond van taalachterstand discrimineert, dan is er sprake van ‘indirecte discriminatie’ op grond van etnische afkomst. Allochtone leerlingen hebben nu eenmaal veel vaker een taalachterstand dan autochtone leerlingen. Zij worden dus indirect gediscrimineerd. En er zijn genoeg uitspraken van de Commissie Gelijke Behandeling waaruit blijkt dat ook indirecte discriminatie zeer zondig is.

Kortom, er is voor de anti-discriminatiebureautjes nog niets verloren. Zet ’m op, jongens!

Bart Croughs

Deze column verscheen eerder in HP/De Tijd.

Over de auteur

Bart Croughs (1966) is een van de vruchtbaarste libertarische geesten van Nederland. Hij is afgestudeerd in de filosofie en was voorheen hoofdredacteur van het tijdschrift "Reactie".

Bart Croughs schreef het boek "In de naam van de vrouw, de homo en de allochtoon". U kunt het bestellen bij Lulu.com of delen ervan hier lezen. Het is een humoristische en felle aanval op het links intellectuele denken in Nederland en legt op zeer leesbare wijze de inconsequenties ervan bloot.

Verder schreef hij voor Playboy zijn eigen column in de periode van maart 1997 tot en met augustus 1998. Gedurende enkele jaren had Croughs een column in het opinieweekblad HP/de Tijd.

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl