'Steun aan zwakke regio's zinloos'

Door Redactie

2 juni 2005

Vaak wordt gesteld dat de Europese Unie ervoor heeft gezorgd dat nieuw toegetreden landen als Ierland, Spanje en Portugal welvarend zijn geworden. Dit is theoretische onzin: simpelweg kapitaal overdragen van de ene naar de andere regio (in het bijzonder naar de machthebbers in die regio's) zal op zichzelf geen welvaart ten gevolg hebben. Alleen economische vrijheid kan daarvoor zorgen.

Denk bijvoorbeeld eens aan het verschil in ontwikkeling van de welvaart tussen Estland (en eerder: Ierland) en het voormalige Oost-Duitsland. Waar Estland haar belastingen enorm verlaagde en een enorme welvaartsgroei kende, kwam Oost-Duitsland midden in een verzorgingsstaat terecht en ondanks tientallen en allicht zelfs honderden miljarden aan steun van (West-)Duitsland en de EU is het nog immer een behoorlijk hopeloze regio.

Dat zulke 'steun' de arme regio's niet helpt, erkennen nu ook onderzoekers van (nota bene) het Centraal Planbureau:

DEN HAAG Het heeft geen zin economisch zwakke regio's financieel te steunen om werkgelegenheid te scheppen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Centraal Planbureau en de universiteiten van Utrecht en Groningen. Die onderzochten meer dan 1000 regio's in Europa.

Staatssecretaris Van Gennip maakte vorig jaar bekend dat Noord-Nederland over enkele jaren niet meer op extra geld hoeft te rekenen. Zij wil het geld in economisch sterke regio's steken.

De onderzoeksresultaten onderstrepen die visie. Zo wordt geconcludeerd dat wegen en sporen in zwakke regio's de economie van sterke regio's versterken.
Of het onderzoek ook aanleiding zal zijn om de algemene idee dat ingrijpen van de overheid om werkloosheid te verminderen, de economie te bevorderen etc. zin heeft eens nader te onderzoeken, blijft de vraag. Don't hold you breath.


MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl