'Overheid in Overtreding'

Door Redactie

24 mei 2005

Sinds ongeveer de Franse revolutie is de staat onfeilbaar, ondeelbaar en vooral onweerstaanbaar. Tegenover mensen die zich zorgen maken over het mogelijke misbruik van deze machtspositie antwoordt men veelal met een beroep op de trias politica, de scheiding van de wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht. Deze verdeling zou machtsmisbruik voorkomen.

Wat men hierbij vergeet is dat al deze drie machten wel degelijk onderdeel zijn van diezelfde staat en dus allen belang heben bij een uitbreiding van haar macht. Daarnaast kunnen door allerlei dwarsverbanden deze machten onder één hoedje spelen. Vraag het iemand als Paul Ruijs maar. In het tv-programma Zembla van afgelopen week kwam een belangrijk gevolg hiervan aan het licht: als de overheid fouten maakt in de uitvoering van haar taken, is ze, in tegenstelling tot gewone mensen en bedrijven, niet vervolgbaar.

Ambtenaren van gemeenten, provincies en de rijksoverheid moeten zich aan de wet houden. Maar overheden die een strafbaar feit plegen, gaan meestal vrijuit. Zelfs bij ernstige misdrijven als dood door schuld, wordt een zaak tegen een ambtenaar of een gemeente geseponeerd. Zembla onderzocht drie zaken in Almere, Arnhem en Petten. Gedupeerde burgers proberen met de camera als wapen alsnog hun gelijk te halen. Het resultaat is te zien in 'Overheid in overtreding' op donderdag 19 mei bij de VARA/NPS op Nederland 3.

In Almere raakte een man te water toen zijn bootje omsloeg. Na meldingen via 112 zijn de hulpdiensten snel ter plekke. Maar dan gaat er van alles mis. De man verdrinkt alsnog en volgens onderzoeken was dat niet nodig geweest. Maar justitie kan er niets mee. De zaak wordt geseponeerd en brandweer en gemeente gaan vrijuit.

De kernreactor in Petten wordt beheerd door vier bedrijven. Drie particuliere en één Europees bedrijf. De milieupolitie doet een inval en treft naar eigen zeggen Oost-Europese toestanden aan. De drie particuliere bedrijven worden veroordeeld tot een forse geldboete. Het Europese bedrijf gaat vrijuit.

Het Provinciehuis in Arnhem wordt opnieuw ingericht volgens de Europese aanbestedingsregels. Geheel tegen deze regels in liet de Commissaris van de Koningin Kamminga alleen zijn kamer inrichten door een bevriend interieurbedrijf. Een ambtenaar die hiertegen protesteerde, kreeg van Kamminga te horen dat ze niet roomser dan de paus moest zijn.
Bekijk de uitzending.


MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl