Imago wao’er bij werkgevers beroerd

Door Redactie

11 mei 2005

Met het imago van arbeidsgehandicapten op de werkplek is het nog steeds erbarmelijk gesteld. Veel werkgevers zien het absoluut niet zitten om deze mensen, die ze veelal typeren als kneuzen, een baan te geven. Daarmee is de campagne van het UWV om werkgevers over de streep te trekken jammerlijk mislukt.

Uit een belronde blijkt dat het merendeel van de werkgevers niet weet dat er allerlei subsidie-instrumenten zijn voor het in dienst nemen of houden van een arbeidsgehandicapte. Zo kan een werkgever bijvoorbeeld de eerste vijf jaar allerlei vergoedingen aanvragen bij het UWV als de werknemer opnieuw ziek wordt, krijgt hij speciale voorzieningen vergoed en worden hem premiekortingen geboden.

Veel werkgevers reageren verbaasd, maar houden niettemin een stevige slag om de arm. Directeur Lex Proper van Aannemingsbedrijf Proper in Oegstgeest zegt dat hij niet echt zit te wachten op iemand met een wao-verleden. „Er is toch een reële kans dat zo’n werknemer weer terugvalt. Als iemand te hooi en te gras afwezig is, komt de bedrijfsvoering in gevaar en dat kan ik mij niet veroorloven”, aldus Proper.

MKB-Nederland is niet onverdeeld gelukkig met de mooie beloften die het UWV aan werkgevers doet. „Het UWV kan makkelijk zeggen dat er geen risico’s verbonden zijn aan het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten, maar uit de praktijk blijkt dat de zaken wat anders, lees genuanceerder, liggen. Er moet toch extra tijd, energie en geld worden gestopt in scholing en begeleiding van arbeidsgehandicapten, ook al hebben ze succesvol een reïntegratietraject doorlopen”, aldus het MKB.

Daarvan kan een grote vishandel in Enkhuizen meepraten. „We hebben iemand in dienst genomen met epilepsie. De werknemer is ondanks een succesvolle proefplaatsing en goede bedoelingen steeds vaker afwezig. Als werkgever krijg ik te vaak nul op het rekest bij de instanties die hem én ons zouden moeten helpen en begeleiden. Het UWV vergoedt dan wel het ziekengeld, maar het feit dat zijn collega’s altijd maar weer moeten opdraaien voor zijn werk is niet met een handvol euro’s te compenseren”, aldus de directeur die liever anoniem wil blijven.

Het MKB ziet het als zijn taak om goede en eerlijke voorlichting te geven. „We wijzen werkgevers er geregeld op dat ze bij een vacature ook eens in het bestand van wao’ers moeten kijken.”

Barbara Sanders

Dit bericht werd eerder gepubliceerd in de Financiële Telegraaf van 7 mei j.l.

Gerelateerde links:
- Walter Block: Werk en Werkloosheid - een Inleiding

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl