'Ontslagbescherming zet rem op banengroei'

Door Redactie

9 mei 2005

Overheidsingrijpen leidt meestal tot onbedoelde gevolgen, gevolgen die tegenstrijdig zijn aan het doel waarvoor het ingrijpen bedoeld is: huurbescherming leidt tot woningnood, minimumlonen tot werkloosheid en armoede, steun aan kwakkelende industrieën tot een chronisch probleem en een afname van werkelijk levensvatbare industrieën, enzovoorts.

Planet Internet meldde afgelopen vrijdag:

De ontslagbescherming in Nederland zet een rem op de banengroei. Dat vindt viervijfde van de directeuren van middelgrote bedrijven. Zij zouden sneller nieuw personeel aannemen als ze de medewerkers makkelijker kunnen ontslaan.

Dat blijkt uit een enquîte van de bank Van Lanschot en het onderzoeksbureau Motivaction, die vrijdag is gepubliceerd. De twee ondernemingen peilen elk halfjaar de stemming in het bedrijfsleven. Daartoe worden vierhonderd directeuren van middelgrote bedrijven, met twintig tot vijfhonderd werknemers, ondervraagd.

Versoepeling van het ontslagrecht zou de banengroei veel meer stimuleren dan het verlagen van het minimumloon, zo blijkt uit het onderzoek. Van de directeuren ziet 85 procent het wettelijk minimumloon niet als een obstakel om nieuw personeel aan te nemen.

Daling personeelsbestand

In de afgelopen twaalf maanden is het aantal medewerkers bij middelgrote bedrijven teruggelopen. Het aantal vaste werknemers daalde met gemiddeld 1,4 procent, terwijl het aantal tijdelijke krachten met 5,5 procent afnam. De daling in de personeelsbestanden wijkt af van de verwachtingen die de directeuren afgelopen september uitten. Toen rekenden meer ondervraagden op een stijging van het aantal banen dan op een daling.
Gerelateerde links:
- Frank Karsten: Naar een Vrije Arbeidsmarkt
- Artikelen over werk en werkloosheid


MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl