Het uur (E)U is aangebroken

Door Ezrah Bakker

3 mei 2005

Het is werkelijk waar onvoorstelbaar wat zich aan kretologie afspeelt rond het referendum voor de Europese Grondwet. Voortdurend wordt je op het verkeerde been gezet. Laat het daarom eens klip en klaar gezegd worden: de Europese Grondwet die er aan komt, is wat het zegt te zijn. Een grondwet.

Grondwetten zijn voor staten. Met deze grondwet wordt de Europese Unie, feitelijk al opgericht bij het verdrag van Maastricht, formeel een staat. Een superstaat, wel te verstaan, die het leeuwedeel van de autonomie bij alle lidstaten wegzuigt. Om bij onszelf te blijven: wij raken onze Nederlandse autonomie kwijt. Dit is zo kolossaal, dat nuanceringen gewoon niet op hun plaats zijn.

Hooguit kun je zeggen dat de vorming tot Europese superstaat al enkele jaren gaande is, maar let op; ook dit is nooit openlijk gezegd. Weliswaar speelde het zich direct onder onze neus af bij de verdragen van Maastricht (1992) en Amsterdam (1997), maar als krantekop lazen we dan hoe geweldig succesvol het Nederlandse voorzitterschap weer was geweest. Er stond niet: “Nederland wordt straks een Europese provincie.” Dát is de werkelijkheid en moet gewoon onder ogen gezien worden. Daarom leidt een discussie over het wel of niet toetreden van Turkije zelfs alleen maar af. Dat is helemaal niet de essentie van de keuze waarvoor we staan.

Vrijwel geen burger in Nederland begrijpt dat vrijwel alle politieke partijen in dit land al jaren bezig zijn om in de richting van deze Europese superstaat te werken. Let wel; Nederland is daarbij voorloper en de grootste streber van de klas. We zijn met zijn allen ziende blind. Het is al een godswonder dat voor het eerst direct de mening van de Nederlandse burger wordt gevraagd. Maar zelfs voor het Europese referendum geldt dat het eigenlijk nog afleidt van de werkelijke stand van zaken. Nederland is namelijk al grotendeels onbestuurbaar geworden door tal van internationale verdragen ten aanzien van economie, welzijn en milieu. Je kan geen probleem meer aanpakken in dit land zonder eerst naar Brussel, de VN, de WTO e.d. te stappen. Global governance, de wereldregering, is al grotendeels een feit. Orwell’s Big Brother is dichterbij dan we denken. Het is de dictatuur van de internationale organisaties die op ons af komt. En het is zeker alle hens aan dek nu het uur (E)U is aangebroken. Natuurlijk moet je nee stemmen, maar besef tegelijk dat er veel meer nodig is om het tij te keren.

Ezrah Bakker

De auteur is econoom en publicist (www.orifiel.org)

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl