Particuliere Beveiliging

Door Paul van Leeuwen

18 april 2005

Er zijn weinig zaken die mensen zo diep kunnen raken als criminaliteit. Misdaden als mishandeling, verkrachting, moord etc. kunnen iemand voor het leven tekenen. En niet alleen de persoon in kwestie, maar zijn hele omgeving. Bovendien mag ook de impact van misdaden als diefstal en vandalisme niet worden onderschat. Iemand bij wie is ingebroken, en zich niet meer veilig voelt in zijn huis, wordt veel levensvreugde ontnomen.

Iedereen heeft wel zijn eigen mening over hoe de veiligheid gewaarborgd of bevorderd dient te worden. Er wordt geroepen om meer 'blauw' op straat, om zwaardere straffen, om camera's etc. Elke politieke partij heeft wel zijn eigen stokpaardje als het om veiligheid gaat. Vast staat wel dat ze het probleem samen niet hebben kunnen oplossen. De onveiligheid in dit land neemt met grote snelheid toe. Het aantal aangiften van misdrijven is de afgelopen decennia vertienvoudigd, en het is absurd dat te wijten aan toegenomen aangiftebereidheid. De aangiftebereidheid is eerder afgenomen.

Doorgaans is de vrije markt het beste systeem om problemen op te lossen. Veel zaken die door de markt worden geregeld zijn inmiddels zo vanzelfsprekend geworden dat we er nauwelijks bij stilstaan dat vaak vele mensen bij de productie betrokken zijn. Ik wil hier o.a. voedsel, kleding, mobiele telefonie noemen. Hoe zou dat met veiligheid kunnen?

Huidigetekortkomingen
Veiligheid is voor een deel zeer zeker te koop. Iemand die een goed, duur slot voor zijn fiets koopt heeft een hogere kans dat die er na een avondje stappen nog staat. Rijke mensen wonen normaal gesproken in wijken waarin sowieso al minder criminaliteit heerst dan in arme wijken. Als ze in de buidel willen tasten kunnen ze zelfs een alarminstallatie in hun huis laten aanleggen, waardoor de kans op inbraak nihil wordt.

Mensen kunnen al sinds tijden zekerheid kopen. Ze kunnen hun huis tegen brand verzekeren, tegen inbraak, en zichzelf tegen ziekte en talloze andere narigheden. Maar ze kunnen niet zichzelf verzekeren tegen misdaad. En dat is heel vreemd, aangezien veel mensen bang zijn dat hen of hun naasten wat overkomt. Er wordt vaak beweerd dat je slachtofferschap van een misdaad niet in geld kan uitdrukken. Ik zal dat geenszins ontkennen. Toch heeft een verzekering in dit geval duidelijke voordelen, die ik verderop in dit artikel zal toelichten.

Veiligheid kan ook door de markt worden geleverd, tot een veel hogere grens dan dat nu het geval is.
Voor veel uitgaansgelegenheden staan neanderthalerachtige types, die nauwkeurig selecteren wie ze binnenlaten en wie niet. Ze hebben er een groot belang bij dat er geen heibel in de tent is, en ze zijn ingehuurd om dat te voorkomen. En dat is nu een heel groot verschil met de overheidsaanpak. Bij onveiligheid gaat er zelfs meer geld naar de politie, om de problemen op te lossen. Bovendien opereert de politie binnen wettelijke grenzen, waardoor hun gezag beperkt wordt.

Veiligheid kan ook door de markt worden geleverd, tot een veel hogere grens dan dat nu het geval is. Waarschijnlijk tot een grens waarbij de politie niet meer nodig is.

Verzekering tegen onveiligheid
Het is op dit moment niet mogelijk om je tegen moord, mishandeling e.d. te verzekeren. Zou dat wel het geval zijn, dan krijgt men in elk geval een riante vergoeding indien men toch slachtoffer wordt. Maar er is een neveneffect dat misschien nog wel veel belangrijker is. Er is op dat moment een instelling die een direct belang bij uw veiligheid heeft. Krijgt u klappen, dan krijgen zij de financiële klappen en ze hebben er dus direct belang bij dat u geen klappen oploopt. En u wil toch ook liever geen klappen dan een uitkering?

Een criminaliteitsverzekering zou verschillende gradaties kunnen hebben. In het goedkoopste pakket kan misschien worden volstaan met een restrictie op de locaties waar men zich mag bevinden. Er wordt dan eenvoudigweg niet uitgekeerd als men in Amsterdam Bijlmer (pardon, Zuid-Oost) of een vergelijkbare locatie in elkaar geslagen wordt. Hiermee kan de veiligheid van iemand al toenemen, doordat hij deze locaties gaat mijden.

Een verzekeraar kan, als in een gebied veel verzekerden wonen, besluiten om te surveilleren. Elk misdrijf dat niet zal plaatsvinden kan ze een forse kostenpost besparen. Maar ongetwijfeld zal er geëxperimenteerd worden met andere manieren om de veiligheid van mensen te bevorderen. De keuze tussen (bijvoorbeeld) meer blauw, camera's of hogere straffen wordt zo minder een politieke keus, maar een keus gericht op het eigen belang. Degene die de zaken het beste op orde heeft, zal de laagste premies kunnen vragen en de concurrentie de markt uit drukken. En er een aardige zakcent aan overhouden natuurlijk.

Een verzekeraar kan ook gebruik maken van alarmnummers of noodknoppen opmobiele telefoons. Een paar kleerkasten in snelle auto's en bij voorkeur wapentuig zouden u dan te hulp kunnen schieten, mocht dat nodig zijn. Vergelijk dit met de politie. Gaat het alsnog mis, dan kunt u in elk geval met een stevige claim komen. Ook dat is in het huidige systeem onmogelijk.

Bij een belangrijk thema als veiligheid zullen ongetwijfeld de meesten binnen korte tijd een verzekering nemen, en zal er dus een complete private politiemacht zijn ontstaan. Die zal niet worden gedomineerd door politiek geneuzel of ideologieën van achterhaalde pseudo-wetenschappers, maar door de markt.

Resourceallocatie
Als het volledige budget wat nu naar veiligheid gaat op de markt besteed zou worden zou de toename van de veiligheid enorm zijn.
Er kan niet worden gezegd dat de overheid weinig besteedt aan veiligheid. De resultaten blijven echter dramatisch. Er worden talloze 'misdaden' bestreden die geen slachtoffer hebben. Deze 'misdrijven' waaronder bijvoorbeeld discriminatie, doen het politiek goed, en het is noodzakelijk om 'clubjes' van met name linkse figuren tevreden te houden.

Uitgaven aan veiligheid die de veiligheid niet doen toenemen, zullen in een privaat systeem slechts leiden tot hogere premies. Geen verzekeraar zou dat lang kunnen volhouden. Als het volledige budget wat nu naar veiligheid gaat op de markt besteed zou worden zou de toename van de veiligheid enorm zijn.

Opsporing dader
Er is nog een belangrijk verschil met de huidige situatie. De verzekeraar heeft nu een direct belang bij de opsporing van de dader, zodat de eventuele schade of een deel daarvan op hem kan worden verhaald. Dat is op dit moment al terug te zien bij bijvoorbeeld autoverzekeringen. Een aanzienlijk deel van de gestolen auto's wordt teruggevonden, naar ik heb vernomen ca. 70%. Een verzekeraar die een auto niet terug vindt mag die vergoeden, dus het laat zich raden wat ze het liefste doen. De vraag welke methoden er gehanteerd kunnen worden bij de opsporing valt buiten het bestek van dit artikel, maar ik ben er persoonlijk van overtuigd dat er dan veel meer daders opgespoord kunnen worden dan onder het huidige systeem, waar vervolging een aanslag is op het budget, in plaats van een opsteker.

En de armen?
Een veel gehoorde klacht bij het laten oplossen van zaken door de markt, is dat de armen het niet meer zouden kunnen betalen, en dus een makkelijke prooi zouden zijn voor misdadigers. Zo dit al het geval zou zijn, kan de overheid zich beter beperken tot het verschaffen van geld aan deze arme mensen om veiligheid in tekopen. Er worden ook uitkeringen verstrekt i.p.v. voedsel, kleding etc. Niemand die vindt dat de overheid voedsel etc. zou moeten verstrekken om te verhinderen dat armen van honger omkomen. De vraag of 'de rijken' de armen zonder meer in de steek zouden laten, en of de markt niet ook met veiligheid voor de armen zou komen valt buiten het bestek van dit artikel.

Goed idee, we gaan het zo doen?
Ik ben bang dat een implementatie van dit systeem niet iets is voor de nabije toekomst. Het volk vindt het zo vanzelfsprekend dat de overheid veiligheid regelt dat het er niet eens meer bij nadenkt, en de politieke partijen vinden het wel fijn dat ze het volk op deze manier onder de duim kan houden. Men kan stemmen winnen door te roepen dat ze het veiliger gaan maken, ook al weet iedereen dat het nonsens is. Indien de criminaliteit echter blijft toenemen met de snelheid waarin het nu gaat, ben ik ervan overtuigd dat iemand een keer een gat in de markt ziet.

Paul van Leeuwen

Gerelateerde links:
- Frank Karsten: De Aard van de Politie
- Veiligheid
- Aschwin de Wolf: Politie, Justitie en Defensie in een Staatloze Samenleving
- Waar de Overheid Faalt, Slaagt Particulier Initiatief

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl