'Opslaan teledata onzin'

Door Redactie

29 juni 2005

In de niet aflatende strijd tegen het terrorisme en de criminaliteit lijkt alles wel geoorloofd; virtuele slotgrachten rond steden, algemene identificatieplicht, enzovoorts. Maar zo heel af en toe bewijst de Eerste Kamer zo zijn nut en steekt een stokje voor verregaande maatregelen. Op basis van argumenten, nog wel.

Het Parool meldt:

DEN HAAG - De Eerste Kamer ziet niets in de Europese plannen gegevens over telefoon- en internetverkeer op grote schaal op te slaan. Senator Hans Franken (CDA) voerde gisteren zo veel bezwaren aan dat minister Piet Hein Donner van Justitie er geen weerwoord op had.

De Eerste Kamer wil dat Donner niet instemt met Europese plannen om de 'verkeersgegevens' van telefonie en internetgebruik te bewaren. Donner zei gisteren dat hij in het Europees overleg duidelijk zou maken dat Nederland zich nog niet zou binden aan enig voorstel.

De voorstanders, vooral te vinden bij politie en justitie, denken dat door gegevens over e-mail en internetverkeer te bewaren, criminele netwerken in kaart kunnen worden gebracht en voorbereidingen voor terrorisme kunnen worden verhinderd.

Volgens senator Franken, die mede namens de andere partijen sprak, gaat deze bewaarplicht weinig tot niets opleveren, zullen de kosten sterk oplopen en wordt een te grote inbreuk op de privacy gepleegd. ''Nederland wordt niet veiliger wanneer we de postbode verplichten tot het administreren van elke brief die hij bezorgt.''

Of de senatoren ooit het groene licht zullen geven voor een uitgebreide plicht voor telecom- en internetaanbieders, is zeer te betwijfelen. Het vastleggen van de gegevens 'is net zo bizar als iedereen te verplichten een zuurstofmasker te dragen en de uitgeademde lucht van iedereen op te vangen en te analyseren,'' aldus Franken, hoogleraar recht en informatica aan de Universiteit Leiden.

Donner heeft steeds gezegd dat de privacy niet ernstig wordt geschonden, omdat niet de inhoud van de communicatie wordt vastgelegd, maar alleen bijvoorbeeld de nummers die iemand heeft gebeld of de bezochte internetpagina's. Volgens Franken klopt dat argument niet, omdat als stelselmatig dat soort informatie wordt verzameld, men een vrij volledig beeld kan krijgen van iemands leven. Hij voorspelde dat de Nederlandse internetproviders elke seconde vijftig gigabyte zouden moeten opslaan om een volledig overzicht te krijgen. De kosten daarvoor zullen volgens hem zo hoog oplopen dat internetten fors duurder wordt en diverse ondernemingen failliet zullen gaan.

Gegevens kunnen eenvoudig worden vervalst of onzichtbaar gemaakt, vervolgde Franken. Ook technische ontwikkelingen, zoals de vervanging van vaste telefonie door telefonie via internet, zullen het in de toekomst lastig zo niet onmogelijk maken om zinvol gegevens te verzamelen.

Donner had geen antwoord op deze stortvloed aan bezwaren. Hij zei te verwachten bij een informele bespreking van Europese ministers door deskundigen van politie en justitie voorgelicht te worden. Hij gaf toe 'dat we misschien moeten concluderen dat het voor internet niet doenlijk is'.

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl