Vertrouwen in overheid fors gedaald

Door Redactie

29 maart 2005

Overheden functioneren slecht en dit is een onoverkomelijk gegeven. Van het eerste lijken steeds meer Nederlanders overtuigd. De Telegraaf bericht dat op vrijwel alle gebieden de meerderheid van de burgers de overheid een onvoldoende geeft. Van het tweede aspect, dat het slechte functioneren onoverkomelijk is, lijkt men vooralsnog helaas minder overtuigd.

Meer gemopper op de overheid
AMSTERDAM - De Nederlandse bevolking is steeds ontevredener over de overheid. Met name het gemopper over de veiligheid, de zorg en het onderwijs neemt de laatste jaren steeds meer toe.

Dit blijkt uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Volgens de onderzoekers gaf in 2002 maar liefst 61 procent van de bevolking de overheid een onvoldoende voor ordehandhaving, terwijl dat in 1995 nog 45 procent was. Tien jaar geleden klaagde 43 procent van de Nederlanders dat het rijk tekortschoot in de zorg, in 2002 was dat gegroeid tot 57 procent. In 1995 was 23 procent ontevreden over het onderwijs; in 2002 was dat percentage gestegen tot 40 procent. Maar ook voor de almaar stijgende kosten van het levensonderhoud en de leefbaarheid in de steden geven de Nederlanders de overheid de gele kaart. Respectievelijk 58 en 52 procent vindt dat het rijk op die terreinen schromelijk tekortschiet, tegen 32 en 37 procent tien jaar geleden. Uit het SCP-rapport blijkt voorts dat de weerstand van de burgers tegen de immigratie in de tweede helft van de jaren negentig is toegenomen. Met name ten aanzien van migranten van de tweede generatie die hun bruid uit het buitenland willen laten overkomen is de afkeer gegroeid. In 1995 vond nog 51 procent dat de overheid ten opzichte van deze migranten soepel moest optreden. In 2002 is dat percentage gedaald naar 32 procent.

Tussen 1995 en 2002 gingen Nederlanders eveneens negatiever over buitenlanders denken. Het percentage burgers dat van zichzelf zei dat zij buitenlanders niet zagen zitten, steeg van 12 naar 22 procent. Het aandeel van degenen die een positieve houding hadden, daalde van 29 naar 17 procent.
Vanzelfsprekend zal de oppositie, met de PvdA voorop, klaar staan om dit fors gedaalde vertrouwen in de overheid (en het grotere wantrouwen ten opzichte van allochtonen) aan het kabinet Balkenende te wijden, en om ons op het hart te drukken dat het onder hun leiding beter zal gaan. Dat dit volstrekte onzin is, liet bijvoorbeeld Murray Rothbard al eerder zien. Rothbard schreef, in navolging van Mises, hoe geen enkele overheid ooit middelen rationeel kan alloceren, hoe tekorten, wachtlijsten, hoge prijzen, slechte service en al wat dies meer zij inherent zijn aan het functioneren van een overheid:
Maar wat is nou dit mankement? Het is gelegen in het feit dat de overheid bijna een oneindige stroom van middelen kan verkrijgen dankzij de belasting. Private bedrijven moeten hun kapitaal krijgen van investeerders. Het is deze verdeling van fondsen door investeerders, gebaseerd op tijdsvoorkeur en vooruitziendheid, die het geld en middelen verstrekt aan het meest winstgevende en daarom het nuttigste gebruik. Private ondernemingen krijgen alleen geld van consumenten en investeerders; met andere woorden, zij krijgen hun geld van mensen die hun diensten waarderen en kopen en van investeerders die hun spaarcenten durven te riskeren in een investering die hopelijk winst oplevert. Om kort te gaan, betaling en de dienst zelf zijn ontegenzeggelijk aan elkaar gekoppeld op de markt. De overheid kan daarentegen zoveel mogelijk geld krijgen als zij wil. De vrije markt heeft een “mechanisme” om de middelen te sturen naar de plaats waar zij voor de mensen het meeste nut oplevert. Het fungeert daarnaast ook als middel voor ondernemers om door efficiënte verdeling en prijzen van hun diensten dit optimale gebruik te verzekeren. De overheid heeft echter niet zo’n controlemiddel op zichzelf. Private ondernemingen zullen alleen geld krijgen van tevreden klanten en van investeerders die door winst en verlies geleid worden. De overheid kan het geld letterlijk in een opwelling verkrijgen. Lees verder.
Deze waarheid wordt vooralsnog verbijsterend goed verborgen gehouden voor het grote publiek en allicht ook voor de politici en media zelf. Het is aan de libertariërs en andere vrijheidslievende mensen hier verandering in te brengen.


MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl