Vrouwenbesnijdenis

Door Redactie

25 maart 2005

Een overheid moet keuzes maken: er is een beperkt budget en tegelijkertijd allerlei problemen die om oplossingen vragen. Dus dan is de vraag hoe je het geld zo efficient mogelijk kunt besteden. Dit is voor een overheid moeilijk, terwijl het prijsmechanisme in de vrije markt juist exact zo een rationele verdeling van gelden over de zeer diverse problemen bewerkstelligt. Vrouwenbesnijdenis is zo'n probleem dat om aandacht en geld vraagt. Het is een ernstige inbreuk op de lichamelijke integriteit en de overheid heeft als kerndoel mensen beschermen tegen lichamelijk geweld. Wat is dan de beste manier om dit probleem aan te pakken volgens de overheid?

De Volkskrant berichtte gisteren over het advies van de commissie Bestrijding Vrouwelijke Genitale Verminking. Volgens een minimale schatting worden jaarlijks 50 Nederlandse meisjes besneden. Het gaat dan om een relatief lichte vorm van besnijdenis waarbij een snee in de clitoris wordt gemaakt. Bij een zware besnijdenis worden de schaamlippen en de clitoris volledig verwijderd en de vagina deels dichtgenaaid. Zulke praktijken komen volgens de commissie in Nederland gelukkig waarschijnlijk niet voor.

Welnu, hoe moet het probleem van de besnijdenis bestreden worden volgens de commissie? Alle meisjes zouden op 6-, 9-, en 13-jarige leeftijd gecontroleerd moeten worden op verminking. Weigeren van de controle is mogelijk, maar dan krijg je als familie te maken met een hulpverlener.

Het lijkt zinvoller om de controle te beperken tot de 'risico-groepen', zoals meisjes uit Somalie, Egypte en Sudan, maar dit zou direct tegen het anti-discriminatie principe ingaan. En dus moeten alle meisjes eraan geloven. Zo'n onderzoek lijkt voor hen ook geen pretje, maar deze inbreuk op hun lichamelijke integriteit moet wel worden toegestaan wil men niet de 'grotere zonde' van discriminatie begaan. (Opvallend is wel dat jongens hier gediscrimineerd lijken te worden ten opzichte van meisjes. Besnijdenis van jongens komt massaal voor, en volgens sommigen is de lichte vorm van besnijdenis van meisjes te vergelijken met de besnijdenis van jongens.)

Alsof dit nog niet erg genoeg is, stelt de commissie dat deze nieuwe maatregel jaarlijks tussen de 10 en 14 miljoen euro gaat kosten. Een rekensommetje leert ons dat wanneer we uitgaan van 50 meisjes per jaar die hiermee geholpen zouden worden, er per gered meisje tussen de 200.000 en 280.000 euro zal worden uitgegeven! Zelfs als we de schatting van 50 meisjes per jaar verruimen naar 100 dan blijft er nog een bedrag van omgerekend 100.000 tot 140.000 euro per gered meisje over. Voor hetzelfde geld zou je bijvoorbeeld ook heel wat patienten op een wachtlijst kunnen helpen.

Minister van Volksgezondheid Hans Hoogervorst zegt het advies te willen overnemen, maar heeft nog niet laten weten of het benodigde geld er komt.

Dus om het probleem van de vrouwenbesnijdenis op te lossen wordt er een grootschalige inbreuk op de lichamelijke integriteit en privacy gemaakt en worden, zo lijkt het, absurd hoge kosten gemaakt. Vanzelfsprekend is vrouwenbesnijdenis een serieus probleem dat ook in een vrije samenleving om een oplossing zou vragen. Een open vraag aan libertariers is dan ook hoe zo'n vrije samenleving een humanere en efficientere oplossing zou kunnen bewerkstelligen.

Gerelateerde links:
- Henry Sturman: Baas in eigen broek
- Bart Croughs: Besnijdenis

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl