Ter verdediging van de pooier

Door Walter Block

29 april 2005

Sinds mensenheugenis worden pooiers beschouwd als parasieten die leven ten koste van prostituees. Maar voor een eerlijk oordeel moeten we de ware functie van de pooier onder de loep nemen.

Het eerste punt waarover we duidelijkheid moeten verkrijgen is de bewering dat pooiers gebruik maken van dwang en dreiging met geweld om prostituees er toe te brengen voor hen te (blijven) werken. Inderdaad doen sommige pooiers dat ook, maar is dat een reden om het beroep zelf te veroordelen? Bestaat er wel een beroep waarvan we niet tenminste één beoefenaar kunnen vinden die zich bezighoudt met onoirbare praktijken? Er zijn metselaars, loodgieters, musici, predikanten, artsen en advocaten die weleens de rechten van hun medemensen schenden. Dat zegt nog niet dat we deze beroepen als zodanig volledig moeten afkeuren.

En zo zou het ook moeten zijn met het beroep van pooier. De wandaden van een, of zelfs van alle pooiers tezamen, kunnen niet als excuus gebruikt worden om het beroep zelf te veroordelen, tenzij deze wandaden integraal deel uitmaken van het vak. Zo is het beroep van kleine kinderen ontvoeren tegen losgeld werkelijk een kwaadaardig beroep als zodanig. Al zouden sommige kidnappers ook goede daden verrichten, zoals bijvoorbeeld het schenken van een deel van het losgeld aan een liefdadige instelling, ja zelfs al zouden ze dat allemaal doen, dan maakt dat hun beroep nog niet minder gruwelijk, omdat het werk wat ze er voor moeten verrichten, op zichzelf gewelddadig is. Als de werkzaamheden van de souteneur die voor zijn vak bepalend zijn werkelijk kwaadaardig waren, dan zou deze beroepsgroep zijn slechte naam inderdaad verdienen. Als we het souteneurschap als zodanig aan een onderzoek willen onderwerpen, dan moeten we de wandaden die door sommige pooiers worden begaan, maar die niet direct iets te maken hebben met hun werkelijke functie, buiten beschouwing laten.

[Zowel de klant als de prostituee] hebben voordeel van de bemiddelaar, anders zouden zij geen gebruik maken van zijn diensten.

De functie van de pooier als zodanig is die van een broker, d.w.z. een ongediplomeerd makelaar. Evenals de makelaar in onroerend goed, de verzekeringsagent, de effectenhandelaar, de beleggingsadviseur of de commodity broker, vervult de pooier de taak van het samenbrengen van twee partijen, zodat die een transactie kunnen aangaan die goedkoper en met minder moeite tot stand komt dan zonder zijn bemiddeling het geval zou zijn. Alle handelspartners hebben voordeel van de bemiddelaar, anders zouden zij geen gebruik maken van zijn diensten. En zo liggen de zaken nu precies met de pooier. De klant spaart door zijn toedoen nutteloos wachten en zoeken uit. Het is eenvoudiger om een souteneur op te bellen en je zo een leuk vrouwtje te laten sturen dan er zelf op uit te gaan om er eentje te zoeken. De klant weet dan tevens dat zijn toekomstige sekspartner hem speciaal aanbevolen wordt door een kenner.

De prostituee heeft ook voordeel van de bemiddeling. Ze spaart de tijd uit die anders nodig zou zijn voor het zoeken naar klanten. Ze wordt bovendien beschermd door de pooier--tegen ongewenste klanten en, in vele landen, tegen politie-beambten die haar vrijwillige transacties met andere mondige volwassenen willen beletten, uit hoofde van hun officiële taak als orde-handhaver. Afspraken via de souteneur garanderen de prostituee ook meer veiligheid dan straatprostitutie of rondhangen in bars of café's.

Er is net zo min sprake van uitbuiting van de prostituee door de pooier als van de fabrikant door de vertegenwoordiger die zijn producten verkoopt, of van de actrice die een theateragent een percentage van haar gage betaalt voor het vinden van de rollen die zij krijgt toebedeeld. In al deze voorbeelden verdient de opdrachtgever, dankzij de diensten van de werknemer, meer dan de kosten die betaald moeten worden aan de werknemer. Als dit niet zo was, dan zou de samenwerking tussen opdrachtgever en werknemer niet plaatsvinden. De verhouding tussen de prostituee en de pooier (opdrachtgeefster tot werknemer) biedt dezelfde wederzijdse voordelen.

De beroepspooier verricht de werkzaamheden die vereist zijn als bemiddelaar. Dat doet hij eigenlijk op een meer eerzame wijze dan vele andere brokers, zoals bankiers, verzekeringsagenten en makelaars in effecten. Die kunnen namelijk steunen op beschermende wetten waardoor de concurrentie beperkt wordt. De pooier hoeft van de wetgever niets te verwachten wat zijn positie kan verzekeren.
 

Dit is een hoofdstuk uit Walter Blocks Defending the Undefendable. In de inleiding ervan staat een goede introductie van het libertarisme.

Vertaling door W. Godschalk voor Stichting MeerVrijheid

Over de auteur

Walter Block is professor economie aan de Loyola University in de V.S.

Als student in 1963 was Block bepaald geen voorstander van vrije markten. Tijdens een bezoek van Ayn Rand aan Brooklyn College daagde Block haar en Nathaniel Branden uit tot een debat met de woorden: "Er is een socialist die met u wil debatteren". Hoe dat verder verliep beschrijft Block in zijn artikel On Autobiography.

Walter Block heeft enorm veel publicaties op zijn naam staan. Defending the undefendable is zijn bekendste werk en is ook in het Nederlands verkrijgbaar.

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl