Vijf miljoen extra subsidie politieke partijen

Door Redactie

21 maart 2005

In deze periode van bezuinigingen moet iedereen wat inleveren, zo stelt onze regering. Iedereen? Nee, de politieke partijen hebben zichzelf vijf miljoen euro extra subsidie toebedeeld. Althans, daar gaan ze dinsdag over stemmen. Het is natuurlijk ook wel erg verleidelijk wanneer je zelf mag beslissen over hoeveel geld je gaat ontvangen, en naar de uitkomst van de stemming is het dan ook niet moeilijk raden. De discussie gaat louter over op welke manier het geld precies onder de partijen verdeeld gaat worden.

Tiscali.nl meldt:

UTRECHT - 17/03/05 - (Novum) - Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de subsidies voor politieke partijen met vijf miljoen euro worden verhoogd. Maar de verschillende fracties zijn het niet eens over de verdeling van het budget. Dat bleek donderdag tijdens een debat in de Tweede Kamer.

De extra vijf miljoen komt bovenop de tien miljoen die nu beschikbaar is voor de partijen. De extra subsidie geldt met terugwerkende kracht tot vorig jaar, wat betekent dat dit jaar tien miljoen euro extra vrijkomt voor de partijen.

Minister van Binnenlandse Zaken Johan Remkes wil dat de hoogte van de subsidie per partij voor 80 procent afhangt van het aantal zetels in de Tweede Kamer. Voor 20 procent moet dit gerelateerd zijn aan het aantal betalende leden. Donateurs van politieke partijen worden niet beschouwd als leden. Er komt geen extra geld voor jongerenafdelingen, maar het staat de politieke partijen wel vrij het toegewezen budget daaraan te besteden. De SP wil dat het ledental zwaarder weegt in de vaststelling van de subsidie.

D66-Kamerlid Boris van der Ham vindt dat ook overkoepelende organisaties van lokale partijen in aanmerking moeten komen voor een rijkssubsidie. Remkes zegt daarentegen dat het steunen van lokale partijen 'niet primair tot de taak van de overheid behoort'. PvdA-Kamerlid Niesco Dubbelboer wil onderzoek laten doen naar de noodzaak en mogelijkheden om lokale partijen te subsidiëren.

Dinsdag wordt over het wetsvoorstel gestemd.MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl