Particuliere scholen in opkomst

Door Redactie

23 maart 2005

Goed nieuws! Na een eeuw van toenemende overheidsbemoeienis in sectoren als gezondheidszorg, huisvesting en onderwijs neemt de markt langzamerhand aandeel terug. Recent kwam het bericht dat het aantal particuliere scholen sterk was gestegen. Hoewel het in absolute aantallen om een fractie gaat (van 15 naar 48 in twee jaar) is de relatieve toename heugelijk te noemen (ruim drie keer zoveel).

Geert Wilders bepleitte in zijn Onafhankelijkheidsverklaring het opheffen van o.a. het Ministerie van Onderwijs. Dat mag radicaal klinken maar is zo gek nog niet. Wie weet er beter wat leerlingen, studenten, ouders en leerkrachten willen, zijzelf of bureaucraten in Den Haag? Ouders geven hun eigen geld uit en zullen beter letten op de besteding ervan dan bestuurders die het geld van anderen spenderen. De econoom Milton Friedman gaf dat eerder aan toen hij schreef over de vier manieren om geld uit te geven.

Toen diezelfde Friedman eens in China op bezoek was werd hem door een onderminister gevraagd wie er in de V.S. verantwoordelijk was voor de distributie van grondstoffen. Het was voor de vragensteller erg moeilijk Friemman's andwoord te begrijpen dat die positie in de VS niet bestaat. Helaas denken nog veel mensen in Nederland op dezelfde wijze als deze Chinese bestuurder.

De distributie van grondstoffen wordt in een vrije markt gedaan door duizenden onafhankelijke ondernemers en hun acties worden op zo'n manier gecoördineerd door het prijssysteem dat grondstoffen beschikbaar zijn waar ze nodig zijn in de hoeveelheden waarin ze gewenst zijn. Wat voor grondstoffen geldt geldt evenzeer voor onderwijs. Er is geen reden om aan te nemen dat onderwijs een bijzonder product of dienst is dat aan andere economische wetten zou voldoen, dan grondstoffen, paperclips of aardappelen.

Bijkomend voordeel is dat wanneer mensen zelf hun scholen kunnen oprichten ze ook grotere vrijheid over de lesstof hebben. Op deze manier kan de ideologische greep die de staat op de bevolking heeft, afnemen.

Spits meldde:

Particuliere scholen in de lift

DEN HAAG (ANP) - Nederland telt op dit moment ongeveer 48 particuliere scholen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Twee jaar geleden waren dat er vermoedelijk vijftien. Dat heeft een woordvoerster van minister Van der Hoeven van Onderwijs zaterdag gezegd.

De CDA-fractie vreest voor de kwaliteit van het onderwijs en roept de eigen minister op het matje. Tweede-Kamerlid De Vries van het CDA is ,,geschokt'' door de toename. Volgens hem hanteert ongeveer de helft van de particuliere scholen de methode 'iederwijs'. ,,Die zijn het woord onderwijs niet waard. Het zijn veredelde speeltuinen zonder lesaanbod en toetsen'', zegt De Vries.

Het Kamerlid eist dat Van der Hoeven de iederwijs-scholen verbiedt nog langer les te geven. Hij wil de minister hiervoor volgende week dinsdag naar de kamer roepen.

Landelijke regeling

De Vries is ook ontevreden over de vertraging van een landelijke regeling waarmee particuliere scholen voor primair en voortgezet onderwijs erkend kunnen worden. Nu bepalen gemeenten of deze scholen les mogen geven aan leerplichtige kinderen. ,,Er zit een hiaat in het systeem. De minister heeft dit twee jaar op z'n beloop gelaten.''

De woordvoerster van Onderwijs verwacht dat minister Van der Hoeven de regeling deze zomer naar de Tweede Kamer stuurt. Het is de bedoeling dat de Onderwijsinspectie toezicht gaat houden op de kwaliteit van privé-scholen. De inspectie kan de erkenning van het ministerie intrekken als de school onvoldoende kwaliteit biedt.

Ouders kiezen meestal voor een particuliere school uit onvrede over de kwaliteit van het onderwijs van reguliere scholen. Privé-scholen krijgen geen geld van de overheid en worden volledig betaald door de ouders.

SP!TS Actueel, zaterdag 19 maart 2005, 10:52.


Gerelateerde links:
- Karel Beckman: Bevrijd de gezondheidszorg en het onderwijs!
- Iederwijs Scholen in Nederland en België
- International School Eerde
- The British School in the Netherlands


MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl