Fiscus ontwijken loont bij 20.000 euro winst

Door Mike Schellart

17 maart 2005

Cyprus is in beeld als belastingparadijs sinds het mediterrane eiland vorig jaar mei tot de Europese Unie behoort. Niet alleen grote ondernemingen, ook het midden- en kleinbedrijf kan van het gunstige fiscale klimaat genieten. Wel kleven er voorwaarden en risico’s aan.

Cyprus is van oudsher een belastingparadijs. Het eiland gold jarenlang als ‘offshore centrum’, een plek waar buitenlandse ondernemingen tegen 4,25 procent vennootschapsbelasting (vpb) en gunstige voorwaarden zaken konden doen. De toetreding tot de Europese Unie heeft aan die reputatie weinig veranderd. Het vpb-percentage heeft de Cypriotische overheid weliswaar moeten opschroeven naar 10, maar is nog steeds het laagste in Europa. Komt nog eens bij dat het EU-lidmaatschap meer lucratieve voordelen met zich meebrengt. Er zijn vrij verkeer en vestiging mogelijk. Cyprus kent nauwelijks wetgeving tegen belastingontwijking en er zijn geen regels tegen overmatig gebruik van vreemd vermogen.

In de praktijk kan het vpb-tarief verder worden verlaagd naar 0,7 procent. “Van elke euro bruto winst houdt een Nederlandse ondernemer zo’n 32 cent over. Via de Cyprus-route is dat drie keer zoveel”, berekent Toine Manders, directeur van het Haags Juristen College (HJC). Dit kantoor van ‘experts in belastingontwijking’ is niet het enige dat de Cyprus-route aanbiedt, maar maakt er wel openlijk reclame voor. Het HJC heeft zelfs in april 2001 zijn hoofdkantoor op het eiland gevestigd. Volgens Manders is de Cyprus-route niet alleen voor grote bedrijven weggelegd. “Grote banken en accountantfirma’s doen precies hetzelfde als wij. Je hoeft echt geen miljoenen te verdienen om een wettige weg tot ontwijking te bewandelen. Voor kleine en middelgrote bedrijven met een bruto jaarwinst van 20.000 euro loont het al om op Cyprus een holding op te richten.”

Meer registraties
Hoeveel Nederlandse bedrijven de Cyprus-route toepassen, is niet duidelijk. Het ministerie van financiën, waaronder de Belastingdienst valt, heeft geen cijfers. Feit is wel dat vorig jaar zich meer ondernemingen in het Cypriotische handelsregister hebben ingeschreven dan ooit, ruim 11.500 tegen 9.000 in 2003: een stijging van 27,5 procent. Ook namen de activiteiten van bedrijven flink toe. Het College van Belastingadviseurs (CB) en de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs (NFB) vinden het wel meevallen met de Nederlandse belangstelling voor de Cyprus-route. Manders stelt dat HJC er voor Nederlandse mkb’ers 4500 rechtspersonen heeft opgericht.

“De Cyprus-route is niet zo eenvoudig als het lijkt”, zegt adjunct-directeur Dennis Vecht van het CB. “Er zitten nogal wat haken en ogen aan. De risico’s wegen niet op tegen de fiscale voordelen.” Volgens Vecht is de Cyprus-route alleen geschikt voor bedrijven die internationaal zaken doen of beschikken over royalty-inkomsten uit intellectuele eigendomsrechten op patenten, merken, software of (franchise)formules. Ook moeten ze vpb betalen. “Lang niet elke ondernemer betaalt vpb, alleen de bovenkant van het mkb. Een groenteboer heeft niets aan de route.” Ook mag de oprichting van een holding op Cyprus in belangrijke mate niet sec zijn ingegeven door fiscale motieven. Vecht: “Anders krijg je de fiscus op je dak.”

Twan Schoenmakers van de NFB wijst erop dat de buitenlandse holdings geen postbusbedrijfjes maar vennootschappen met ‘inhoud’ moeten zijn. “Hoe je ‘t draait of keert, zo’n holding moet handen en voeten op locatie hebben. Dat is meer gedoe dan veel ondernemers denken. Dit soort routes is bepaald geen Haarlemmerolie.”

HJC-directeur Manders benadrukt dat de Cyprus-route een vorm van belastingontwijking is, en niet van ontduiking. “Over die grens gaan wij niet. Belastingontwijking daarentegen is volkomen legaal. Wij blijven binnen de letter van de wet, maar schromen niet tegen de geest ervan in te gaan.”

De Nederlandse Belastingdienst heeft vooralsnog het nakijken. Het ministerie van financiën zegt niet of het actie tegen de Cyprus-route onderneemt. Wel staat het item belastingontwijking op de agenda bij onderhandelingen over verdragen binnen de EU, meldt een woordvoerder.

Geen lang leven
Mr. Dennis Jongbloed uit Enschede, die ook de Cyprus-route aanbiedt, meent dat de constructie geen lang leven is beschoren. Op zijn website wijst hij op Ierland dat onder druk van de EU vorig jaar zijn vpb-tarief verhoogde. “Verwacht mag worden dat ook Cyprus gedwongen zal worden om haar belastingtarieven meer op één lijn te brengen met de elders in de EU geldende tarieven teneinde dit soort belastingbesparingsroutes te voorkomen.”

Jurgen Warmerdam, secretaris fiscale zaken van MKB-Nederland, juicht het toe als overheden constructies als de Cyprus-route zouden aanpakken. “De verschillen in belastingtarieven zijn een verstorend element van de interne markt. Ook de voormalige Oostbloklanden hebben gunstige tarieven voor buitenlandse investeerders. Dat houden ze niet lang vol. Het loont dan ook niet zo’n fiscale ontwijkingstraject op te zetten, waarin je veel geld en tijd investeert.”

Volgens Manders slaan Jongbloed en Warmerdam de plank mis. “Onder druk van de EU hebben Ierland, Cyprus en veel Oost-Europese landen hun speciale lage vpb-tarief voor buitenlandse ondernemers afgeschaft en in plaats daarvan hun algemene vpb-tarief verlaagd. Het valt niet te verwachten dat deze landen nu alsnog door Brussel worden gedwongen hun tarief weer te verhogen.”

Bovendien kan Nederland niet zomaar de Europese wetgeving veranderen, stelt Manders. “Er is eerder een tendens gaande ten gunste van de belastingbetaler. Zowel het Europese Hof van Justitie als de Hoge Raad hebben bepaald dat de belastingbetaler de weg van de minste weerstand mag kiezen, zolang overheden die tariefverschillen zelf in stand houden.”

Hypocriet
Manders vindt de Nederlandse overheid overigens hypocriet. “Ook Nederland geldt als belastingparadijs voor buitenlandse bedrijven, vanwege de deals die de fiscus hen biedt. Er zijn hier honderden trustkantoren die tienduizenden bv’s besturen. Daar stromen jaarlijks honderden miljarden euro’s door, zo’n acht maal ons nationaal inkomen. Nederlanders moeten de Haagse carrousel van tax and spend draaiende houden.”

Manders’ afkeer van de overheid en belastingen komt niet zomaar uit de lucht vallen. Hij is ook voorzitter van de Libertarische Partij, die tegen elke vorm van belastingheffing en overheidsbemoeienis is. “Belasting is gelegaliseerde roof”, luidt zijn adagium. Hij zegt ‘arbeidsvreugde’ te halen uit het indammen van de geldstroom van productieven naar contraproductieven, ofwel ambtenaren. “Ze maken stupide regels, richten veel schade aan en worden daar vorstelijk voor beloond.”

Warmerdam vindt dat immoreel ondernemerschap. “Dit past niet in de huidige tijdsgeest van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Iedereen hoort een steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van het land. Belasting betalen hoort daarbij, dat geldt zowel voor grote als kleine bedrijven. Wie zegt tegen belastingen te zijn, is eigenlijk een dief van de collectieve voorzieningen.”

Mike Schellart

Dit artikel verscheen eerder in het maart nummer van het MKB-magazine: Ondernemen!

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl