Zorgende Man

Door Bart Croughs

16 maart 2005

“Huishoudelijk werk en de zorg voor kinderen maakt man niet gelukkig,” aldus een kop in de Volkskrant afgelopen week.

Uit recent Nederlands onderzoek blijkt dat mannen ongelukkiger zijn naarmate ze meer tijd besteden aan huishoudelijke taken en de zorg voor kinderen. “Dit geldt niet voor vrouwen,” aldus de Volkskrant. Kortom, een subversief onderzoek dat decennia noeste arbeid van progressieve bemoeiallen om de Nederlandse man achter het aanrecht te krijgen dreigt te ondermijnen.

Het is niet echt verwonderlijk dat de overige landelijke dagbladen zwegen als het graf over dit onderzoek. Verwonderlijk is hooguit dat het nieuws er bij de Volkskrant wél doorheen wist te glippen.

Sinds jaar en dag betoogt de overheid dat mannen voor hun eigen bestwil de afwasborstel ter hand moeten nemen. Toenmalig staatssecretaris Jacques Wallage van Sociale Zaken begon er meer dan tien jaar geleden al mee. In Opzij betoogde hij dat mannen die weinig aan het huishouden doen ‘zichzelf te kort doen’ vanwege ‘het emotionele verlies dat je als man lijdt in zo’n verschraald leven’. (Dit verhinderde Wallage overigens niet om het huishouden geheel over te laten aan zijn vrouw. Dat emotionele verlies wilde hij, opofferend als hij was, best lijden.)

Deze lijn is sindsdien voortgezet. Op de website wiedoetwat.nl van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is te lezen waarom mannen de helft van het huishouden op zich moeten nemen. “Daar wordt iedereen beter van: vrouwen worden economisch zelfstandiger; mannen raken sterker betrokken bij kinderen en huishouden.” (Minister De Geus, gevraagd naar zijn bijdrage aan het huishouden, laat weten dat hij de ramen zeemt. Al bijna net zo’n opofferend type als Wallage!)

Deze strategie is natuurlijk niet verwonderlijk. De boodschap ‘je moet de helft van het huishouden doen, maar dat is niet erg want je wordt er zelf ook gelukkig van’ klinkt heel wat overtuigender dan ‘je wordt er weliswaar ongelukkig van, maar je moet toch de helft van het huishouden op je nemen’. Dat de verhalen over gelukkige huismannen uit de lucht gegrepen zijn, is daarbij van ondergeschikt belang. ’t Is tenslotte voor de progressieve zaak.

Bart Croughs

Deze column verscheen eerder in HP/De Tijd.

Over de auteur

Bart Croughs (1966) is een van de vruchtbaarste libertarische geesten van Nederland. Hij is afgestudeerd in de filosofie en was voorheen hoofdredacteur van het tijdschrift "Reactie".

Bart Croughs schreef het boek "In de naam van de vrouw, de homo en de allochtoon". U kunt het bestellen bij Lulu.com of delen ervan hier lezen. Het is een humoristische en felle aanval op het links intellectuele denken in Nederland en legt op zeer leesbare wijze de inconsequenties ervan bloot.

Verder schreef hij voor Playboy zijn eigen column in de periode van maart 1997 tot en met augustus 1998. Gedurende enkele jaren had Croughs een column in het opinieweekblad HP/de Tijd.

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl