50 kritische vragen over Geert Maks 'Gedoemd tot kwetsbaarheid'

Door Redactie

22 maart 2005

Het is een wonderlijk fenomeen: wanneer discussie over een door progressieven gekoesterd ideaal niet langer ontweken kan worden en de knuppel in het hoenderhok is gegooid, dan staat er altijd wel een progressief op die een boekje, artikel of essay schrijft waarin met de tegenstanders wordt afgerekend. Het maakt niet uit of zijn argumenten niet kloppen, zijn betoog incoherent is, zijn feiten geen feiten zijn, of wat dan ook. Zodra het geschrift er is, wordt het door de progressieve gemeente meteen omarmd als hét definitieve antwoord.

Zo gebeurde het bijvoorbeeld met Bjorn Lomborg die tamelijk onomstotelijk aantoonde dat het helemaal niet zo slecht gesteld is met het milieu: in o.a. de Scientific American werd er op weinig inhoudelijke gronden met hem afgerekend en een Deens commissie veroordeelde Lomborgs werk met als basis niet meer dan dit artikel als 'onwetenschappelijk'. Dit maakte het de tegenstanders van Lomborg mogelijk om inhoudelijke discussies simpelweg te beëindigen met een beroep op het artikel en de veroordeling van de Deense commissie.

En nu gebeurt in Nederland iets soortgelijks. Geert Mak schreef een tijdje geleden 'Gedoemd tot kwetsbaarheid', een geschrift waarmee hij de 'handelaren in angst' die de sfeer in de samenleving zouden verzieken, aanklaagt. Deze zouden een kwaadaardig en misleidend beeld van de islam schetsen, en zo bevolkingsgroepen tegen elkaar opzetten. Mak beschouwt dit als een belangrijke oorzaak van de huidige integratie-problematiek. De progressieve goegemeente omarmde Maks werk enthousiast. Het werd zelfs een best-seller. Hier is eindelijk een geschrift dat afrekent met de huidige islamofobie, een geschrift dat een duidelijke analyse geeft van de toestand van het land. Eindelijk een antwoord op de reactionairen. Femke Halsema schaarde zich afgelopen weekend dan ook vierkant achter Mak en zijn ideeën.

Maar net als bij de artikelen waarin met Lomborg werd afgerekend werd de vraag naar de kwaliteit van Maks betoog en argumenten nauwelijks gesteld. HP/De Tijd toonde in twee artikelen talloze tegenstrijdigheden, onwaarheden, ongefundeerde beweringen in het werk van Mak aan. Het feit dat in andere Europese landen dezelfde problemen zijn, het feit dat de problemen niet pas sinds Fortuyn zijn ontstaan, het feit dat er, in tegenstelling tot wat Mak letterlijk beweert in zijn geschrift, in bijvoorbeeld de Koran wel degelijk directe oproepen staan om ongelovigen te vermoorden, en talloze andere zwakke plekken in zijn theorie, zijn echter volstrekt onbelangrijk voor de progressieve goegemeente. Maks boekje is een autoriteit geworden. Helaas zijn de artikelen van HP/De Tijd niet op internet beschikbaar, maar Leon de Winter linkt op zijn weblog naar een artikel dat redacteur Carel Brendel van het Algemeen Dagblad schreef waarin hij 50 vragen aan Geert Mak stelt en zo de incoherentie van zijn betoog aantoont.

1. Een hoofdthema van uw pamflet is de angst dat radicale taal wordt omgezet in radicale handelingen. Waarom besteedt u geen letter aan de brief die Mohammed B. achterliet op het lichaam van Theo van Gogh?


2. (blz. 10) Waarom schrijft u dat Theo van Gogh Paul Rosenmöller kanker toewenste na de moord op Fortuyn, terwijl hij dit in werkelijkheid deed in een column over de (kanker simulerende) Singh Varma.


3. (blz. 10) Waarom schrijft u dat Theo van Gogh de gouden tondeuse uitloofde voor de grootste landverrader, terwijl deze 'prijs' werd uitgeloofd door Bernadette de Wit?


4. (blz. 10) In welke ochtendkrant stond op 3 november 2004 'Nederland brandt'? U moet mij hierbij helpen, want in Telegraaf, AD, Volkskrant, Trouw en de Wegener-ochtendkranten heb ik deze woorden niet kunnen terugvinden.


5. (blz. 10) U schrijft over oorlog. Waarom vermeldt u niet dat vice-premier Zalm de oorlog verklaarde aan het moslimextremisme? Deze toevoeging lijkt me belangrijk, omdat veel mensen ten onrechte menen dat hij de oorlog heeft verklaard aan de islam.


6. (blz. 10) Vindt u het vreemd dat politici en opiniemakers in vuur en vlam staan, nadat een van hen is vermoord en anderen voor hun leven moeten vrezen?


7. (blz. 11) 'Iedereen was die eerste dagen in paniek.' Gaat u niet voorbij aan de vele mensen die helemaal niet in paniek waren?


8. (blz. 11). Volgens u gingen in de media de kelders open. Geeft u eens duidelijke voorbeelden waaruit blijkt dat die kelders inderdaad opengingen?


9. (blz. 12) U haalt via het Deense blad Politiken de Kristallnacht erbij. Waarom schrijft u niet dat de Kristallnacht een door de overheid georganiseerde klopjacht was, waarbij de brandstichters vrijuit gingen. In Nederland ging het bij de brandstichtingen in moskeeën om kleine groepjes losse individuen, die vervolging door justitie moesten vrezen en door iedereen werden veroordeeld, ook door Geert Wilders. Waarom wijst u niet op deze levensgrote verschillen?


10. (blz. 15) Gedogen en wegkijken was volgens u in het 17de-eeuwse Amsterdam een onlosmakelijk deel van de bestuurspraktijk. Gold dit ook voor criminaliteit? Ik heb altijd geleerd dat misdadigers naar het Rasphuis werden gestuurd.


11. (blz. 16) Waren de beproefde pacificatiemethodes, waarmee Nederland door de eeuwen wist te overleven, ook succesvol in de jaren 1940-1945? Of bent u het met mij eens dat Nederland zijn vrijheid herkreeg doordat de Verenigde Staten, Engeland en de Sovjet-Unie niet aan pacificatie deden?


12. (blz. 18) U schrijft dat er weinig oog was voor het optreden van burgemeester Cohen en wethouder Aboutaleb. Is het u ontgaan dat alle media uitgebreid verslag hebben gedaan van hun optreden?


13. (blz. 20) Schrijft u niet erg simplistisch over de repatrianten uit Indonesië? Bent u vergeten dat de Indische Nederlanders dolgraag in Nederland wilden integreren, terwijl de Molukkers bleven verlangen naar een terugkeer in hun eigen republiek?


14. (blz. 20) Waar en door wie wordt beweerd dat het misloopt met de meeste immigranten? Naar mijn weten wordt juist heel vaak benadrukt dat de problemen een kleine minderheid betreffen. Geeft u niet een zeer eenzijdig beeld van het huidige debat over integratie?


15. (blz. 21) Noemt u eens concrete voorbeelden van 'goedgebekte deskundigen' die geen respect voor de opponent hebben, en van 'werkelijke specialisten' die nooit aan bod komen in de media?


16. (blz. 22) In juli 2004 berichtten alle media over het SCP-rapport over moslims. Over de AIVD-rapporten is uitvoerig geschreven. Waarop baseert u dat hiervan nauwelijks iets doordrong tot de politiek en de massamedia?


17. (blz. 38) U zag in de weken na 2 november 2004 'een land dat leek losgeslagen van internationale banden, losgeslagen ook van historische wortels, enkel nog op zichzelf geconcentreerd'. Is dit geen groteske karikatuur? Of leven u en ik in verschillende landen?


18. (blz. 39) 'Angst leek het centrale element in het Nederlandse wereldbeeld te worden'. Is dat niet in tegenspraak met uw observatie op blz. 38 dat de meeste Nederlanders met waardigheid het leven weer oppakten?


19. (blz. 40) Bent u vergeten dat de Tweede Kamer na de terugkeer van Ayaan met reces was? U schrijft overigens niets over het onderduiken van Ayaan en Wilders. Of is hun onderduik ook een vorm van handel in angst?


20. (blz. 40) Ook tijdens de afwezigheid van Ayaan was er voortdurend kritiek op haar toon en haar optreden te horen, bijvoorbeeld van de JOVD en Wiegel. Hoe komt u er bij dat de discussie over haar opvattingen was geblokkeerd?


21. (blz. 41) U noemt Abdul-Jabbar van de Ven een 'mallotige Brabander'. Is dat niet een onschuldige omschrijving van iemand bij wie terroristen als Mohammed B. en Jason W. te rade gingen? Waarom gaat u voorbij aan de radicale opvattingen van deze man, terwijl u de reacties vanuit de media en de politiek voortdurend overdrijft?


22. (blz. 42) 'Meningen gingen de plaats innemen van feiten.' Dat slaat misschien op uw boekje, maar geeft u eens concrete voorbeelden hiervan?


23. (blz. 42) Van te veel publieke figuren hoorden we niets, schrijft u. Bent u vergeten dat premier Balkenende naar de afgebrande school in Uden ging en het suikerfeest meevierde in Eindhoven? En dat koningin Beatrix een multicultureel centrum in Amsterdam bezocht?


24. (blz. 47) Welke vrije jongens, boze meisjes en partijloze opiniemakers domineerden jarenlang de media?


25. (blz. 47) 'Het beste voor een land is een goede dictator.' Meent u echt dat deze uitspraak van LPF'er Joost Eerdmans, die hiervoor nergens bijval kreeg, maatgevend is voor de politieke stemming in Nederland?


26. (blz. 48) De werkwijze van iedere wetenschapper en intellectueel vereist integriteit en een gevoel van bewijsvoering, zo citeert u stadssociologe Jane Jacobs. Is dat geen gotspe gezien de vele onjuistheden en onbewezen beweringen in uw boek?


27. (blz. 56) Je zou bijna moslim worden, schrijft u. Blijft u deze aanvechting houden als u in Kaboel tussen de burqa's loopt of verlangt u dan terug naar de commerciële kerstboom op de Dam?


28. (blz. 58). Vindt u het niet grotesk om de situatie in voormalig Joegoslavië te vergelijken met de huidige toestand in Nederland? Is dat niet een voorbeeld van handel in angst?


29. (blz. 59). Meent u echt dat de taal in het debat na de moord op Van Gogh kan worden vergeleken met de taal van het Derde Rijk. Kunt u voorbeelden noemen van mensen die op dit moment naar de taal van het Derde Rijk handelen?


30. (blz. 59) Volgens u staat in de koran geen recept voor het afslachten van godsdienstige tegenstanders. Wist u dat er soera's zijn waarin wordt opgeroepen godslasteraars en afvalligen te doden?


31. (blz. 60) Bent u vergeten dat Wilders zijn uitspraak over het rauw lusten van hoofddoekjes in het voorjaar van 2004 deed en niet na de moord op Van Gogh? En dat hij dit zei naar aanleiding van een eventuele demonstratie tegen een verbod van hoofddoekjes op scholen, zoals dat in Frankrijk en Turkije bestaat?


32. (blz. 61) Is het u ontgaan dat er alom kritiek is geleverd door politici en opinieleiders op de verheerlijking van de Tokkies?


33. (blz. 61) Kunt u aangeven wie in het debat na de moord op Van Gogh de termen 'nationaal', 'zuiver', 'zij' en 'ons' hebben gebruikt? Is het niet onfris om - zonder bewijs dat deze termen in het huidige debat worden gebruikt - de jodenvervolging erbij te halen? Hoe komt u er overigens bij dat die vervolging is begonnen met taal? Bent u vergeten dat de jodenvervolging in Nederland pas is begonnen in 1940 als gevolg van de bezetting door een barbaarse buitenlandse macht, die met terreur haar moorddadige plannen uitvoerde?


34. (blz. 61/62) 'Nou is het aanpassen of opzouten' zo citeert u een boze vrouw na de crematie van Van Gogh. Waarom citeert u in dit verband niet de door u zo geprezen Aboutaleb? Hij riep Marokkanen, die de vrijheid van religie en meningsuiting niet onderschrijven, op hun conclusies te trekken en te vertrekken. Wat heeft dit alles te maken met de nazi-plannen om joden naar Madagaskar te sturen?


35. (blz. 69) Is het niet stuitend om Submission te vergelijken met Der Ewige Jude? Maakt u zich zelf niet schuldig aan een propagandatruc?


36. (blz. 70) Is het u ontgaan dat bijvoorbeeld de LPF in 2003 Kamervragen heeft gesteld naar aanleiding van een eerwraakmoord op een Turks meisje? Wist u dat de Tweede Kamer in januari 2003 uitgebreid debatteerde over de situatie van allochtone vrouwen in opvanghuizen? Waarom suggereert u dan toch dat 'opgewonden politici' nooit iets over dit probleem lieten horen?


37. (blz. 71) Is Afshin Ellian een autochtone man? Heeft hij nooit belangstelling getoond voor het lot van moslimvrouwen?


38. (blz. 74) In welke kringen bestaat er een verwrongen constructie van de islam? Wie suggereert voortdurend dat zelfmoordaanslagen een onderdeel vormen van de islamitische traditie? Noemt u eens man en paard bij al uw stellingen. Heeft u de vele opmerkingen van politici en opinieleiders over het hoofd gezien, waarin wordt gesteld dat het radicale terrorisme het werk is van hooguit 150 mensen?


39. (blz. 74) 'Hier begon een propagandaslag tussen godsdiensten.' Welke godsdiensten, behalve de door u genoemde islam, zijn betrokken bij deze propagandaslag? Kunt u voorbeelden van een dergelijke propagandaslag noemen?


40. (blz. 76) 'Wat hier en daar losjes geroepen wordt, wat een columnist opschrijft, kan ineens werkelijkheid worden, keurig regeringsbeleid, verpakt in nette nota's en beschaafde troonredes.' U haalt daarna Hitler in 1930 erbij. U weet toch wel dat de NSDAP op dat moment met 107 zetels de op een na grootste partij was, dat Hitler al eens een mislukte staatsgreep had gepleegd en met zijn knokploegen grootscheepse straatterreur pleegde tegen politieke tegenstanders? Meent u serieus dat rechtse politici in Nederland een vergelijkbare positie innemen?


41. (blz. 76) Kunt u aangeven wie in Nederland een cultuur van eenheid, energie en puurheid propageren, vergelijkbaar met het fascisme?


42. (blz. 78) Wie riepen de afgelopen maanden om een extreem-nationalistische beweging, los van de bekende extreem-rechtse splintergroepjes?


43. (blz. 81) Gelooft u echt dat met de bijeenkomst in Rotterdam met Flip de Winter de kiem is gelegd voor een grote en gevaarlijke rechts-extreme beweging in Nederland?


44. (blz. 83) U zegt dat niemand de asielzoekers in de ogen hoefde te kijken. Is het in dit licht niet vreemd dat er een brede protestbeweging op gang kwam van buurtgenoten, klasgenoten, gemeentebestuurders, uit verontwaardiging over het uitzettingsbeleid?


45. (blz. 84) Hoe komt u erbij dat de regering in de jaren 80 en 90 bleef ontkennen dat de immigratie een permanent karakter had gekregen? In die jaren vond toch op grote schaal gezinshereniging plaats?


46. (blz. 84) Hoort bij wederzijdse aanpassing niet, dat je de gewoonten van het land - zoals elkaar bij een begroeting de hand geven - respecteert? Waarom gaat u er aan voorbij dat 49 andere imams wel de vrouwelijke minister een hand gaven?


47. (blz. 85) Laat een immigrant alles achter als hij in zijn nieuwe land een vrouw de hand schudt?


48. (blz. 85) Joden in de 19de eeuw hoefden hun godsdienst of identiteit niet in te leveren. Moeten moslims dat nu dan wel doen? Mogen ze opeens geen moskeeën meer bouwen of scholen stichten, of op straat een hoofddoekje dragen? Nu we toch joden en moslims vergelijken: kent u voorbeelden van synagogen in de 19de eeuw, waar rabbijnen tegen hun achterban vertelden dat er van Nederland niets deugde?


49. (blz. 90) U stelt dat angstgevoelens kunnen worden opgeklopt tot een permanente geesteshouding. Is uw essay niet een treffende illustratie van deze stelling?


50. (blz. 92) Kunt u duidelijk maken welke mensen, partijen of organisaties in Nederland racisme en discriminatie tot nieuwe grondwaarden willen verheffen?
Mak heeft nog niet gereageerd.

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl