Spekken

Door Redactie

9 maart 2005

Goed nieuws voor de staatskas! Gisteren besliste een rechter dat dierenartsen op straffe van een dwangsom aan de belastingdienst moeten rapporteren wie van hun cliënten een hond bezit. Op die manier wordt het stukken makkelijker om de hondenbelasting te innen. Daarnaast dreigt de Nederlandsche Bank een oplichter te beboeten, niet om de gedupeerden schadeloos te stellen, zoals je naïef genoeg wellicht zou verwachten, maar gewoon om de staatskas te spekken.

De Telegraaf bericht:

ROTTERDAM - De gemeentelijke belastingdienst van Rotterdam mag van dierenartsen verlangen dat ze gegevens over hondenbezitters doorgeven aan de dienst. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam dinsdag beslist in een zaak die was aangespannen door de dierenartsen.

De artsen zijn bang dat de vertrouwensrelatie met hun cliënten onder druk zou komen te staan als ze gegevens zouden doorspelen. De belastingdienst wil graag weten wie in Rotterdam een hond heeft en wie daar nog geen belasting over betaalt. De dierenartsen denken dat hondenbezitters dan niet meer naar de dierenarts gaan, waardoor het dier een noodzakelijk behandeling wordt onthouden. Ook voerden de artsen aan dat de administratie van een dierenartsenpraktijk onder de Wet bescherming persoonsgegevens valt.

[...]

De rechter oordeelde dinsdag dat het belang van de belastingdienst zwaarder weegt dan van de dierenartsen. Het artikel in de Gemeentewet geldt zeker ook voor dierenartsen. "Of een dierenarts minder honden dan bijvoorbeeld katten, cavia's of hamsters behandelt is in dit geval van ondergeschikt belang", aldus de voorzieningenrechter. Bovendien gaat het om een door de overheid opgelegde maatregel die niet in strijd is met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Als de dierenartsen blijven weigeren de gegevens door te spelen, moeten ze 100 euro per dag betalen voor elke dag dat ze in gebreke blijven. De artsen beraden zich nog of ze in hoger beroep gaan. Ze vinden de uitspraak teleurstellend.

Misschien dat een reclamecampagne met Hanneke 'kliklijn' Groenteman de dierenartsen kan overtuigen?

En Teletekst meldt:
Oprichter Rob Allart van het Evangelisch kerkgenootschap Berea is door de Nederlandsche Bank beboet met 5,5 miljoen euro. Hij zou op onwettige wijze investeerders hebben aangezet om geld te steken in projecten in Zuid- Afrika, meldt de tv-rubriek Netwerk.

Het geld ging naar Kingdom Financial Services, waarvan Allart mede-eigenaar is. De beleggers kregen hoge rendementen voorgespiegeld, maar zijn hun geld nu waarschijnlijk kwijt.

In december sommeerde de Nederlandsche Bank de KFS de activiteiten te staken. De boete komt in de staatskas, niet bij de investeerders. Lees verder

Goed dat De Nederlandsche Bank na de oprichting van de Europese Centrale Bank toch nog zo zijn nut heeft.


MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl