Kliklijn

Door Bart Croughs

28 februari 2005

In een redactioneel commentaar getiteld ‘Nederland klikland’ onthulde Vrij Nederland onlangs dat VARA-presentatrice Hanneke Groenteman spijt heeft van haar medewerking aan de tiplijn ‘Meld Misdaad Anoniem’.

“Het woord meldpunt had haar sympathiek in de oren geklonken. Te laat ontdekte ze dat het in werkelijkheid om een ordinaire kliklijn ging.”

Als het nu een meldpunt was geweest, dan was het oké, maar in werkelijkheid ging het om een kliklijn, een ordinaire nog wel, en dat deugt niet! Wat nu precies het verschil is tussen het melden van misdaad en het klikken over misdaad bleef helaas in het duister gehuld.

Waarschijnlijk klonk het woord meldpunt Groenteman sympathiek in de oren vanwege de associatie met meldpunten voor discriminatie. Deze meldpunten, waar mensen met politiek incorrecte meningen kunnen worden aangegeven, hebben altijd veel sympathie genoten bij verlichte geesten. Het woord ‘klikken’ werd in dit verband dan ook nooit gebruikt.

Pas als er een meldpunt komt waar échte misdrijven kunnen worden aangegeven, komen de progressieven in het geweer; pas dan is er sprake van ordinair klikken. Roof en moord lijkt in deze kringen minder verwerpelijk dan het uiten van foute meningen.

“Voordat je het weet, wordt dit land overwoekerd door tipgevers en klikspanen,” aldus Vrij Nederland. “Een voormalige verzetskrant als Vrij Nederland dient daar stelling tegen te nemen.” De achterliggende gedachte wordt er door Vrij Nederland helaas niet expliciet bij geleverd, maar het moet iets in deze trant zijn geweest: in de oorlog werd geklikt over ondergedoken joden, die vervolgens werden afgevoerd naar concentratiekampen.

Vrij Nederland kwam daar destijds tegen in verzet. En daarom is Vrij Nederland nu kritisch over tiplijnen waar misdadigers kunnen worden aangegeven (dat zijn ’ordinaire kliklijnen’). De rol van de joden is dus ingenomen door de misdadigers, die net als de joden beschermd dienen te worden tegen klikken.

’t Is een vermakelijke omkering. In de oorlog nam Vrij Nederland stelling tegen de criminelen, en kwam op voor de onschuldige slachtoffers. En vanwege die geschiedenis komt Vrij Nederland nu op voor de belangen van de criminelen.

Bart Croughs

Deze column verscheen eerder in HP/De Tijd.

Over de auteur

Bart Croughs (1966) is een van de vruchtbaarste libertarische geesten van Nederland. Hij is afgestudeerd in de filosofie en was voorheen hoofdredacteur van het tijdschrift "Reactie".

Bart Croughs schreef het boek "In de naam van de vrouw, de homo en de allochtoon". U kunt het bestellen bij Lulu.com of delen ervan hier lezen. Het is een humoristische en felle aanval op het links intellectuele denken in Nederland en legt op zeer leesbare wijze de inconsequenties ervan bloot.

Verder schreef hij voor Playboy zijn eigen column in de periode van maart 1997 tot en met augustus 1998. Gedurende enkele jaren had Croughs een column in het opinieweekblad HP/de Tijd.

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl