Niet stemmen, maar spreken

Door Theo Kars

2 maart 2005

Wie genuanceerd denkt, voelt zich bij geen enkele politieke partij thuis.

Elk pakket van politieke ideeën bevat wel opvattingen die hij verfoeit. Op welke partij hij ook stemt, hij steunt daardoor altijd ideeën waar hij het niet mee eens is. Omdat kiezersbedrog een gangbare praktijk is, weet hij bovendien nooit of de onderdelen van het partijprogramma die hij graag verwezenlijkt zou zien, inderdaad worden uitgevoerd. Sommige ideeën blijken achteraf alleen ten doel te hebben gehad kiezers te lokken, andere worden verkwanseld bij het sluiten van compromissen met andere partijen. Wie stemt, geeft feitelijk vreemden een blanco volmacht.

'Wie stemt, geeft feitelijk vreemden een blanco volmacht.'
Alle politici bezweren ons dat we vooral moeten gaan stemmen om invloed uit te oefenen. Dit is een loze kreet. Door te stemmen vergroten we namelijk uitsluitend hun invloed: het aantal blanco volmachten dat ze kunnen ophalen. Wie hen gelooft en denkt dat stemmen zin heeft, moet zich eens afvragen of zijn land, provincie of gemeente andere wetten zou hebben gehad als hij nooit had gestemd. Hij komt dan tot de conclusie dat hij net zo goed thuis had kunnen blijven.

Niet stemmen betekent niet afzien van het uitoefenen van politieke invloed. De programma's van de politieke partijen zijn een weerspiegeling van de ideeën in de samenleving. Door in het dagelijks leven je stem te laten horen en op te komen voor je denkbeelden, oefen je invloed op anderen uit en kun je bewerkstelligen dat sommigen tot andere inzichten komen, die op den duur misschien hun neerslag vinden in het programma van een politieke partij.

De samenleving zet een mens onder druk tientallen zinloze, vaak rituele handelingen te verrichten. De herhaaldelijke gang naar een stemlokaal is daar een van. Je bewijst beroepspolitici er een dienst mee, maar schaadt jezelf. De tijd en energie die je ermee verdoet, kun je beter aan de jacht op je geluk besteden.

Theo Kars

Deze tekst komt uit het boek "Praktisch verstand". Theo Kars sprak onlangs op het politiek café van Meervrijheid.

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl