Kyoto-verdrag: onze redding of bureaucratisch monster?

Door Mik Brokke

17 februari 2005

De volgende stelling is de motivatie van het Kyoto verdrag: Als gevolg van menselijk handelen, is de CO2 uitstoot vergroot wat het broeikaseffect versterkt en de oorzaak is van een temperatuur stijging of te wel Global Warming. Deze temperatuur stijging heeft weer tot gevolg dat we te maken krijgen met extremer weer, stijgende zeespiegels en meer doden ten gevolge van hittegolven.

Dit is de drijfveer voor de totstandkoming van het Kyoto-verdrag en wordt alom in de media als de onbetwistbare waarheid gepresenteerd. Kritische wetenschappers komen bijna niet aan bod of commentaar wordt zo uit zijn verband gerukt en alleen misbruikt om het stuk de illusie van objectiviteit te geven (Zoals commentaar van Hans Labohm in 2vandaag van 15 februari 2005). Dus ik heb de fundamenten op een rijtje gezet en wat research op het internet gedaan en werd overladen met wetenschappers die het helemaal niet met de fundamenten eens zijn. Hieronder staan de fundamenten en een aantal van hun bezwaren.

Fundament 1: De temperatuur op aarde stijgt.

  • Satellietmetingen bevestigen dit beeld niet.
  • Metingen op land kunnen zijn beïnvloedt door urbanisatie.
  • De belangrijke boomkringtheorie van Mann staat ter discussie.

Fundament 2: Toename van het CO2 gehalte is verantwoordelijk voor deze temperatuurstijging.
  • Of CO2 wel een belangrijk broeikasgas is is maar de vraag.
  • Andere wetenschappers beweren dat stijging CO2 gehalte juist het gevolg is van temperatuurstijging.

Fundament 3: Menselijk handelen is de oorzaak van het toegenomen CO2 gehalte.
  • Menselijk handelen veroorzaakt maar 3% van totale CO2 uitstoot en is derhalve niet significant.

Fundament 4: De temperatuurstijging veroorzaakt stijging van de zeespiegel en extremer weer.
  • Veruit het grootste gedeelte van het ijs bevindt zich onder water en aangezien het volume van ijs groter is dan van water zou de zeespiegel juist kunnen gaan dalen.
  • Zelfs de wetenschappelijke aanhangers van Kyoto twijfelen of er sprake is extremer weer en of dit iets met CO2-uitstoot te maken heeft.

Fundament 5: De temperatuur stijging is nadelig voor het leven op deze planeet.
  • Veel wetenschappers denken juist dat hogere temperaturen en een hoger CO2-gehalte per saldo positief zijn voor de flora en fauna op deze aardbol.

Het punt dat ik met dit artikel wil maken is dat als één van deze fundamenten onjuist blijkt te zijn elke basis om het Kyoto-verdrag in te voeren ontbreekt! Dat gaat veel verder dan de vraag of de kosten/baten-analyse van het Kyoto-verdrag wel klopt.

Bronnen op Internet:
- De Kyoto-teller (kosten)
- Ecologist’s "Declaration on Climate Change" Lacks Scientific Credibility
- Global Warming? Some common sense thoughts
- Greening Earth Society: Ironies Abound in Hockey Stick Debacle
- Hans Labohm & Dick Thoenes: Klimaatverdrag is zinloze affaire


Mik Brokke

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl