'Nederland veramerikaniseert'?

Door Redactie

15 februari 2005

De Telegraaf bracht maandag een artikel over het gebrek aan gemeenschapszin van de Nederlanders: 'Het familiegevoel van Nederlanders laat te wensen over. Iemand helpen of vragen om hulp gebeurt vaak niet meer. Zelfs bij ziekte verwacht de Nederlandse burger weinig steun van familieleden. Dat blijkt uit een wereldwijd onderzoek van verzekeringsmaatschappij AXA onder werkenden en gepensioneerden in vijftien landen, dat maandag bekend werd gemaakt.'

Vandaag plaatst de Telegraaf een interessante reactie op dit artikel '“Als de Nederlandse maatschappij veramerikaniseert, dan hoop ik dat van ganser harte. Dat betekent namelijk dat de gemiddelde Nederlander veel socialer zal worden.” '

Herman Schnitker die al 46 jaar in Amerika woont mailt: “Dat het familieleven in Nederland, net zoals alles verder, aan het verloederen is, ontken ik niet. Maar om dat ‘veramerikaniseren’ te noemen, is volkomen verkeerd.”

Schnitker heeft recht van spreken. Hij woont al zo'n 46 jaren in Amerika. “De mensen staan hier altijd voor elkaar klaar. Er zijn hier meer kerken en het kerkbezoek neemt nog steeds toe.”

Volgens Schnitker helpt niet alleen de dorpsgemeenschap elkaar als de nood hoog is. Als zich aan de andere kant van de wereld rampen voordoen, zoals de tsunami in Zuidoost-Azië, bieden de Amerikanen hun helpende handen. “De U.S.A. is altijd de eerste in de wereld die klaar staat om hulp te verlenen.”

[...]

Sociale armoede en veramerikanisering zijn nu opeens twee totaal tegenovergestelde begrippen. Volgens Michael Boekstal uit Amerika is dat inderdaad juist. “Als de Nederlandse maatschappij veramerikaniseert, dan hoop ik dat van ganser harte. Dat betekent namelijk dat de gemiddelde Nederlander veel socialer zal worden.”

Toen Boekstal naar Amerika emigreerde, had hij dezelfde verwachtingen als geschetst in het artikel over de individualisering van de Nederlandse maatschappij. Niets is minder waar, mailt hij. “Omdat we hier in Amerika niet kunnen rekenen op alle diensten die de Nederlandse verzorgingsstaat heeft te bieden, is men hier veel meer op elkaar aangewezen.”

De Nederlander, die nu in het midden van Amerika woont, schetst juist een sociale samenleving aan de andere kant van de Atlantische oceaan. “Onnoemelijk veel mensen nemen hun ouders in huis wanneer deze te oud worden om voor zichzelf te zorgen. Als iemand serieus ziek is, springt de hele buurt bij met zorg en geld. Het is heel gebruikelijk hier dat grootouders op de kinderen passen als de ouders allebei moeten werken.'" Lees verder...


Mary Ruwart schreef eerder over liefdadigheid:
"In een libertarische maatschappij zou de particuliere sector bijna zeker meer hulp aan de armen geven dan de overheidssector vandaag de dag doet. Particuliere liefdadigheidsinstellingen geven twee keer zoveel van elke beschikbare dollar aan de behoeftigen, en vermijden bovendien het negatieve welvaartseffect van de hoge belastingen van de verzorgingsstaat (dit effect wordt geschat op 50%).(I,II) Daarbovenop zijn particuliere liefdadigheidsinstellingen beter in staat om mensen uit te sluiten die alleen van sociale uitkeringen gebruik maken om niet te hoeven werken (ongeveer 50% van het totaal).(III) Met andere woorden, als we net zoveel geld zouden geven aan particuliere liefdadigheid als aan de verzorgingsstaat dan zouden de werkelijk behoeftigen 8 keer zoveel hulp ontvangen als vandaag de dag! (IV)

Daarbij zouden vaders bovendien niet hun gezin hoeven te verlaten om hen te laten kwalificeren voor hulp. De meeste overheidsinstellingen geven alleen kinderbijslag als de vader niet in hetzelfde huishouden leeft (V) [dit refereert naar de financiële steun aan alleenstaande moeders in de VS --red.]. Ook zouden vrouwen er niet langer toe verleid worden om kinderen als inkomstenbron te beschouwen. Studies laten zien dat geboortecijfers dalen wanneer overheidsinstellingen geen extra geld geven voor extra kinderen. (VI)

Wanneer families bijeen gehouden worden en kinderen een doel op zich zijn, zou dit ook bijdragen aan een lagere criminaliteit. Kinderen die opgroeien aan de hand van een sociale uitkering in een één-ouder gezin verlaten vaker voortijdig school en komen vaker in de gevangenis dan andere jeugd. "Zou je met dit alles in het achterhoofd, als je morgen de loterij zou winnen en 10% aan de armen zou willen geven, dit aan de overheidsbureaucratie geven of aan particuliere liefdadigheid?" Lees verder...


Gerelateerde links:
- Maar... wat gebeurt er dan met de armen?
- Liefdadigheid en armoede
- Kapitalisme in de Bijlmer


MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl