Integratie

Door Bart Croughs

14 februari 2005

De stelling dat het voor de integratie van allochtonen noodzakelijk is om discriminatie door werkgevers hard aan te pakken, is er de afgelopen weken niet geloofwaardiger op geworden.

Eerst was er de studie van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Conclusie: hoogopgeleide allochtonen van de tweede generatie hebben even vaak een baan die past bij hun opleidingsniveau als hoogopgeleide autochtonen. Discriminatie door werkgevers blijkt voor deze groep geen obstakel te zijn voor maatschappelijk succes.

Blijven over de laagopgeleide allochtonen. Ook over hen was goed nieuws te vernemen, voor wie er oog voor had. Afgelopen week werd bekend dat er sinds de toetreding van acht Oost-Europese landen tot de Europese Unie, in mei vorig jaar, 25.000 werkvergunningen aan Oost-Europeanen zijn verstrekt. Het ging voornamelijk om laaggeschoold werk in de landbouw, ‘waar Nederlandse bijstandsgerechtigden hun neus voor ophalen’, aldus de Volkskrant. Van de honderdduizenden uitkeringstrekkers in Nederland bleken slechts 383 bereid om te werken in de land- en tuinbouw.

Kortom, al die arme, laaggeschoolde allochtonen zitten niet in een uitkering omdat ze zo gediscrimineerd worden door de foute Hollandse werkgevers, maar eenvoudig omdat ze liever lui zijn dan moe. Heel begrijpelijk. Waarom zou je voor een paar honderd euro méér hard werken als je ook lekker een uitkering kunt trekken, eventueel aangevuld met de opbrengsten van zwart werk of kleine criminaliteit?

Dit alles leidt tot twee optimistische conclusies. In de eerste plaats blijkt dat al die sombere verhalen over discriminerende werkgevers die allochtonen zouden beletten aan het werk te komen, nergens op berusten. Bovendien blijkt dat ook de sombere verhalen over de gebrekkige integratie van allochtonen schromelijk overdreven zijn. Wat betreft aanpassing aan de Hollandse verzorgingsstaat en de parasitaire levensstijl waartoe deze uitnodigt, zijn allochtone uitkeringstrekkers in elk geval prima geïntegreerd, en doen ze niet onder voor autochtone uitkeringstrekkers.

Bart Croughs

Deze column verscheen eerder in HP/De Tijd.

Over de auteur

Bart Croughs (1966) is een van de vruchtbaarste libertarische geesten van Nederland. Hij is afgestudeerd in de filosofie en was voorheen hoofdredacteur van het tijdschrift "Reactie".

Bart Croughs schreef het boek "In de naam van de vrouw, de homo en de allochtoon". U kunt het bestellen bij Lulu.com of delen ervan hier lezen. Het is een humoristische en felle aanval op het links intellectuele denken in Nederland en legt op zeer leesbare wijze de inconsequenties ervan bloot.

Verder schreef hij voor Playboy zijn eigen column in de periode van maart 1997 tot en met augustus 1998. Gedurende enkele jaren had Croughs een column in het opinieweekblad HP/de Tijd.

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl