'Woningnood opgelost'

Door Redactie

11 februari 2005

Teletekst heeft eindelijk de oorzaak van de woningnood gevonden, en heeft goede hoop, evenals de betrokken autoriteiten, dat deze nu opgelost gaat worden. Lees en huiver:

AMSTERDAM Met de arrestatie van negen illegale Amsterdamse woningbemiddelaars is de zwarte woningmarkt in de stad een zware slag toegebracht, meldt het OM. Justitie hoopt dat door deze actie honderden illegaal verhuurde woningen vrijkomen voor de sociale woningmarkt.

Bij invallen op diverse plaatsen in de stad zijn ook administraties, auto's, drugs, een vuurwapen en een nepvuurwapen in beslag genomen. Bij één verdachte werd e.15.000 in contanten meegenomen.

Door de illegale woningbemiddeling is de wachttijd voor een goedkope woning enorm opgelopen. Gehoopt wordt dat deze actie daar een eind aan maakt.

Het lijkt erop dat oorzaak en gevolg hier door elkaar gehaald worden. Hoe zit het ook al weer echt? Hans Bennink schreef eerder:

Als de overheid nou ergens wel graag ingrijpt, dan is het wel op de woningmarkt. Een ongeschreven regel luidt dat iedere Nederlander met minder dan een modaal inkomen precies tussen de 10 en de 15 procent uit hoort te geven voor zijn huisvesting. En zodra je daar buiten valt vindt de Overheid dat onmiddelijk financiële herverdeling plaats dient te vinden.


En dat betekent bijvoorbeeld dat mensen met een laag inkomen huursubsidie ontvingen waardoor ze in staat zijn om een knappe woning te bewonen. Maar een onbedoeld effect van deze subsidie is dat er geen goedkope huurwoningen meer bestaan; daarvoor zorgt de marktwerking. want je zou als projectontwikkelaar toch wel gek zijn om woningen te bouwen die maandelijks 125 euro huur opleveren als iedere gesubsidieerde huurder toch minstens het dubbele kan opbrengen. Lees verder...

En wat is volgens Meervrijheid de oplossing?

Privatisering
Om de woningmarkt soepel te laten verlopen, dienen alle sociale huurwoningen, woningbouwverenigingen en andere (gemeentelijke) woningactiviteiten te worden geprivatiseerd.

Schaf subsidies af
Wij zijn voor het afschaffen van alle huursubsidies en woningbouwsubsidies in combinatie met belastingverlaging. Hierdoor kan de woningmarkt vrij, flexibel en efficiënt functioneren en kan iedereen die belast is met het uitkeren van subsidies nuttiger werk doen.

Schaf woonbelastingen af
Als het de bedoeling is dat wonen betaalbaar is, is het niet logisch om woningen te belasten. De onroerende zaak belasting moet worden afgeschaft, zowel voor eigen woningbezitters als de bezitters van huurwoningen. Verder is het wonen de laatste jaren veel duurder geworden door allerlei schandalig sterk toegenomen belastingen die verband houden met wonen. Zoals rioolrechten, energieheffingen, milieuheffingen, overige gemeentelijke heffingen en kunstmatig hoge prijzen voor gas, water en licht. Meervrijheid wil dat bewoners alleen de werkelijke kosten hoeven te betalen voor deze goederen en diensten.

Schaf woonvergunningen af
De overheid hoort niet te bepalen waar en of iemand mag wonen. Het feit dat sommige gemeenten regels stellen, bijv. m.b.t. economische gebondenheid, over wie er in hun gemeente mag wonen, is een onacceptabele inbreuk op de keuzevrijheid. Verenigingen van eigenaren moeten wel het recht hebben om hun eigen regels te kiezen over wie er in hun wijk of gebouw mag wonen.

Door het vaststellen van maximumhuurprijzen wordt het minder aantrekkelijk om woonruimte te verhuren of nieuwe huurwoningen te bouwen

Versoepel huurbescherming
Meervrijheid is voor vrijheid van contract tussen verhuurder en huurder. Door "huurbescherming" is het bijvoorbeeld vrijwel onmogelijk om tijdelijk een woning te verhuren. Daardoor laten huizenbezitters onnodig woningen of kamers langere tijd leegstaan, waardoor de beschikbare woonruimte afneemt en de prijzen toenemen. Om te zorgen dat vraag en aanbod op elkaar aansluiten, moeten huurprijzen worden vrijgelaten. Door het vaststellen van maximumhuurprijzen wordt het minder aantrekkelijk om woonruimte te verhuren of nieuwe huurwoningen te bouwen. Aan de ene kant zullen door huurregulering een paar gelukkige mensen profiteren van lagere huren. Maar andere mensen kunnen geen huurwoning vinden, moeten jaren op de wachtlijst, moeten een huis kopen terwijl ze dat eigenlijk niet willen, of moeten op de zwarte markt huren en betalen dan door de schaarste juist een veel hogere huurprijs dan in een vrije markt zou gelden. Dus de resulterende woningschaarste zorgen op lange termijn maximumhuurprijzen juist voor hogere huurprijzen, een omgekeerd effect dan werd beoogd.

Schaf bestemmingsplannen, bouwvergunningen en woningvoorschriften af
Meervrijheid is voor afschaffing van bestemmingsplannen en andere reguleringen die woninggrond extreem duur maken. Wij zijn er tegen dat de overheid grond goedkoop van boeren koopt en vervolgens enorme winsten maakt door het tegen kunstmatig zeer hoge monopolieprijzen door te verkopen aan ontwikkelaars. Verder zijn wij er tegen als de overheid onredelijk hoge kosten in rekening brengt voor het onwikkelen van de wijkinfrastructuur. Deze zaken zorgen ervoor dat nieuwe woningen extreem duur worden. Er dient een vrije markt te zijn in (bouw)grond en het bouwen van woningen moet worden vrijgelaten. Op deze manier wordt de hoeveelheid woningen aangepast aan de hoeveelheid vraag i.p.v. aan politieke beslissingen en wordt woonruimte betaalbaar voor iedereen. Ook de vele woningvoorschriften en bouweisen dienen te worden afgeschaft. De kwaliteit van woningen dient volledig te worden bepaald door de behoefte. Iedereen moet zelf kunnen kiezen tussen dure woningen van hoge kwaliteit of goedkope woningen van mindere kwaliteit.

Schaf de hypotheekrente en het huurwaardeforfait af
De aftrek van hypotheekrente heeft alleen maar problemen gebracht. Hypotheekrenteaftrek stimuleert niet alleen het huizenbezit maar ook het hypotheekbezit. Mensen worden gestimuleerd schulden te houden. De meeste mensen willen helemaal geen schulden houden, maar op hun eigen tempo hun huis afbetalen. Bovendien is het verkeerd om particuliere huizenbezit te stimuleren en te bevoordelen ten opzicht van huren. Veel mensen huren juist liever, omdat dat makkelijker en flexibeler is. Maar door regulering en het verlies van hypotheekrenteaftrek is een huurwoning vaak minder betaalbaar. Om het voordeel van de hypotheekrenteaftrek weer enigszins weg te nemen is er dan weer het huurwaardeforfait bedacht. Wij stellen voor de hypotheekrenteaftrek en het huurwaardeforfait af te schaffen en te vervangen door een algemene verlaging van de inkomstenbelasting. Lees verder...MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl