Blanke Mannen

Door Bart Croughs

7 februari 2005

Het nieuwe boek van Charles Murray, Het menselijk genie, heeft de toorn gewekt van de Volkskrant.

Aan de hand van encyclopedieën en handboeken concludeert Murray dat de belangrijke figuren in kunst en wetenschap grotendeels blanke mannen zijn. Je zou zeggen dat hier sprake is van het intrappen van een open deur, maar de Volkskrant denkt daar anders over.

“Een mal boek,” aldus de Volkskrant. “In wezen toont Murray’s statistische exercitie niets aan. Want handboeken en encyclopedieën weerspiegelen de dominante cultuur, die inderdaad wordt bepaald door dode blanke mannen. Het is dan ook niet meer dan logisch dat alle auteurs met dezelfde namen op de proppen komen. Het boek is één grote cirkelredenering.” ’t Is dus niet omdat de meeste grote prestaties door blanke mannen zijn geleverd dat de handboeken zoveel blanke mannen vermelden, maar omdat blanke mannen de dominante cultuur bepalen.

Wie, zoals de Volkskrant, wil ontkennen dat de meeste grote prestaties geleverd zijn door blanke mannen, heeft twee mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is om te betogen dat de prestaties van vrouwen en andere minderheden zwaar zijn ondergewaardeerd door de verwerpelijke, dominante, blanke-mannencultuur. Dan moet je bijvoorbeeld betogen dat de prestaties van Marie Curie in feite veel belangrijker zijn dan de prestaties van Newton of Einstein. Dit doet de Volkskrant niet – heel begrijpelijk.

De tweede mogelijkheid is dat er allerlei ontdekkingen zijn gedaan door minderheden die nog veel belangrijker zijn dan die van Marie Curie, maar dat die ontdekkingen door de boze blanke-mannencultuur zijn doodgezwegen.

Dan moet je in de eerste plaats uitleggen waarom de prestaties van Marie Curie en andere bekende vrouwen níet zijn doodgezwegen. (Misschien omdat hun prestaties dan wel belangrijk waren, maar niet belangrijk genoeg om de blanke mannen van de troon te kunnen stoten? En dat blanke mannen die prestaties dus konden erkennen zonder zichzelf al te bedreigd te voelen?)

En in de tweede plaats moet je natuurlijk ook met die doodgezwegen wereldschokkende ontdekkingen op de proppen komen.

Ook dat doet de Volkskrant niet. En ook dat is heel begrijpelijk.

Bart Croughs

Deze column verscheen eerder in HP/De Tijd.

Gerelateerde links:
- De motor der vooruitgang
- De ongelooflijke slechtheid van de staat
- Weg met de verzorgingsstaat!

Over de auteur

Bart Croughs (1966) is een van de vruchtbaarste libertarische geesten van Nederland. Hij is afgestudeerd in de filosofie en was voorheen hoofdredacteur van het tijdschrift "Reactie".

Bart Croughs schreef het boek "In de naam van de vrouw, de homo en de allochtoon". U kunt het bestellen bij Lulu.com of delen ervan hier lezen. Het is een humoristische en felle aanval op het links intellectuele denken in Nederland en legt op zeer leesbare wijze de inconsequenties ervan bloot.

Verder schreef hij voor Playboy zijn eigen column in de periode van maart 1997 tot en met augustus 1998. Gedurende enkele jaren had Croughs een column in het opinieweekblad HP/de Tijd.

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl