'Weert besteedt politietaken uit'

Door Redactie

26 januari 2005

Particuliere beveiligingsbedrijven nemen steeds meer taken over die normaliter door de politie worden uitgevoerd. Iedereen kent de beveiligingsbeambten in de supermarkt, bij popconcerten enzovoorts.

Teletekst meldt nu: 'De gemeente Weert gaat taken van de politie aan een particulier bedrijf uitbesteden. Minister Remkes heeft daar ontheffing voor verleend. Weert is de eerste gemeente waar dat is gebeurd.

De ingehuurde toezichthouders mogen op uitgaansavonden bekeuringen uitdelen en hebben dan de status van buitengewoon opsporingsambtenaar. De politie in Weert zette al twee jaar particulieren in om op stapavonden de orde te handhaven.

De ontheffing is verleend op voorwaarde dat de betrokken Bijzondere Opsporings Ambtenaar (BOA) in de regio Weert niet ook nog als particulier beveiliger werkt, zoals portier in een discotheek.'

Het zijn kleine stapjes, maar ze zijn wel tekenend. Zoals Meervrijheid eerder schreef:

Waar de staatspolitie faalt slaagt de particuliere beveiliging. De laatste decennia maken particulieren daarvan gelukkig steeds meer gebruik (bovenop de verplichte belastingafdracht voor overheidsdienders). Zozeer zelfs dat de totale uitgaven voor commerciële ordehandhavers inmiddels die van de politie dreigt in te halen. En de commerciële beveiliging bevalt uitermate goed, mensen betalen namelijk niet gauw vrijwillig voor slechte beveiliging. In Bloemendaal bedraagt het aantal inbraken een fractie van wat het tien jaar geleden was.

Toen Roel Pieper als inwoner van die streek pleitte voor een plan waarbij de gemeente enkele belastingencentjes per inwoner (het betrof inderdaad slechts centen!) zou besteden aan particuliere beveiliging kon dat helaas geen doorgang vinden vanuit de politiek. GroenLinks kamerlid Marijke Vos kwam in een TV debat met Pieper met het vage en belachelijke tegenargument dat die organisaties niet onder democratische controle zouden staan. Maar particuliere beveiligingsorganisaties moeten zich natuurlijk ook gewoon aan wetten houden en staan ook ter controle. Bovendien heeft die democratische controle de belabberde resultaten bij politie bepaald niet kunnen voorkomen.


Gerelateerde links:
- Frank Karsten: De Aard van de Politie
- Politie, Justitie en Defensie in een Staatloze Samenleving


MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl