Discriminatie

Door Bart Croughs

26 januari 2005

Sinds de moord op Van Gogh bestaat er hernieuwde belangstelling voor het bestrijden van discriminatie.

Zelfs een fout-rechts type als Geert Wilders pleitte er onlangs voor om discriminatie hard aan te pakken. Allochtonen die bij de disco geweigerd worden, raken rancuneus en vijandig jegens de Nederlandse samenleving, en dat moeten we niet hebben, aldus de redenering.

Maar er is hier een probleem. De afgelopen decennia zat de allochtoon op de hoogste slachtoffertroon, en gold discriminatie als een halsmisdrijf. Als het in die politiek correcte tijden al niet mogelijk was om discriminatie effectief te bestrijden, hoe moet dat dan in een tijd waarin de allochtoon grotendeels van z’n troon is gestoten, en waarin de waarheid over overlast en criminaliteit door allochtonen openlijk verkondigd wordt?

Er is gelukkig een betere manier om allochtone rancune over discriminatie te bestrijden. Dat allochtonen boos worden wanneer ze geweigerd worden bij een discotheek is niet zo gek, aangezien ze hun hele leven te horen hebben gekregen dat zo’n weigering een schandelijk onrecht is. Op den duur ga je daarin geloven. Deze rancune kan het best worden bestreden door de oorzaak weg te nemen: gooi het anti-discriminatie-denken overboord, en legaliseer discriminatie. Keer terug naar de grondslag van de westerse beschaving: respect voor privé-eigendom.

Leg allochtonen uit dat zij niet de eigenaar zijn van de discotheek, en dat zij dus niet het recht hebben de discotheek binnen te gaan tegen de wil van de eigenaar. Leg uit dat een dergelijke handelwijze lokaalvredebreuk betekent – een eenvoudige kwestie van mijn en dijn.

Leg vervolgens uit dat de hele antidiscriminatie-ideologie onzinnig is. Gezien alle contradicties en inconsistenties van deze ideologie is dat geen moeilijke opgave. (‘Gezocht: jonge, mooie, zwarte, homoseksuele man’ is vijfvoudig discriminerend, en toch zal geen krant zo’n contactadvertentie weigeren. Prostituees kunnen rustig discrimineren zonder dat de antidiscriminatiepolitie ingrijpt en de prostituee dwingt de benen te spreiden. Enzovoort.)

Tot slot: pak criminelen, vandalen en overlastplegers keihard aan. Hoe minder allochtonen zich misdragen, des te minder reden discotheken hebben om te discrimineren. Klanten wegsturen doen ondernemers niet voor de lol.

Bart Croughs

Deze column verscheen eerder in HP/De Tijd.

Gerelateerde link:
- Artikelen op Meervrijheid.nl over discriminatie

Over de auteur

Bart Croughs (1966) is een van de vruchtbaarste libertarische geesten van Nederland. Hij is afgestudeerd in de filosofie en was voorheen hoofdredacteur van het tijdschrift "Reactie".

Bart Croughs schreef het boek "In de naam van de vrouw, de homo en de allochtoon". U kunt het bestellen bij Lulu.com of delen ervan hier lezen. Het is een humoristische en felle aanval op het links intellectuele denken in Nederland en legt op zeer leesbare wijze de inconsequenties ervan bloot.

Verder schreef hij voor Playboy zijn eigen column in de periode van maart 1997 tot en met augustus 1998. Gedurende enkele jaren had Croughs een column in het opinieweekblad HP/de Tijd.

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl