'Gros Nederlanders wil Actief Donor Registratiesysteem'

Door Redactie

18 januari 2005

De Volkskrant meldde maandag dat volgens een NIPO-onderzoek 74 procent van de Nederlanders vindt dat het huidige systeem van orgaanregistratie minder vrijblijvend moet. Dat zou moeten gebeuren door invoering van het Actieve Donor Registratiesysteem. Bij dat systeem worden mensen automatisch als donor geregistreerd als ze niet reageren op een brief waarin de overheid vraagt of ze hun organen bij overlijden willen afstaan.

De Tweede Kamer beslist woensdag of er een nieuwe manier van registratie komt voor orgaandonoren. Van 8,5 miljoen Nederlanders is nu niet bekend of ze hun organen willen afstaan. Ze hebben nooit gereageerd op een brief waarin de overheid vraagt aan te geven of ze wel of geen donor willen zijn. Er is een groot tekort aan orgaandonoren. 1400 zieke Nederlanders staan op de wachtlijst voor een orgaan. Per jaar overlijden van deze groep ruim tweehonderd mensen.

De belangenorganisaties van patiënten die op een donororgaan wachten, pleiten sterk voor de invoering van het Actieve Donor Registratie Systeem. Burgers worden met deze aanpak meer gedwongen om zich uit te spreken over de vraag of ze hun organen willen afstaan of niet.

Tot zover wat de Volkskrant te melden had. Het is triest dat honderden Nederlanders nodeloos overlijden per jaar omdat onze overheid verbiedt onze eigen organen te verhandelen. Blijkbaar acht men het ethischer geen orgaan te doneren dan een orgaan te verkopen.

De bezwaren tegen orgaanhandel berusten op drijfzand. Orgaanhandel zorgt voor lagere prijzen, meer welvaart en welzijn en minder doden. En het is bovendien een mooie kans voor mensen om een verzorgde begrafenis te financieren. Of, wanneer het een orgaan is dat je "kunt missen" zoals een nier, een manier om de armoede te verminderen en je gezin te eten te geven.

David FriedmanDavid Friedman, de zoon van Milton Friedman, schreef in zijn boek "The Machinery of Freedom" dat er drie manieren zijn om iets gedaan te krijgen van anderen:

Liefde: iemand doet gratis iets voor je omdat hij je mag of omdat jouw doel toevallig ook zijn doelen zijn. ("Liefde" is eigenlijk een te nauwe term hiervoor.)

Ruil: je overtuigt iemand anders dat hij zijn eigen doelen dient wanneer hij of zij handel met je drijft (en daarmee toevallig ook jouw doelen dient).

Geweld: je dwingt iemand anders jouw doelen te dienen en dreigt met geweld.

Wat orgaanhandel betreft rekende onze overheid op het bestaan van genoeg liefde om de behoefte aan organen te dekken. Ruil is uit den boze want om de een of andere reden dien je zoiets alleen uit liefde te doen. Nu al jaren blijkt dat er voor dat doel veel te weinig liefde is kiest de overheid niet voor ruil maar juist voor geweld. Het verbod op orgaanhandel wordt niet ingetrokken maar men neemt de eigendommen van anderen wanneer die niet aangegeven hebben daar bezwaar tegen te hebben. Als je niet reageert op haar verzoek om een antwoord dan wordt het antwoord automatisch "Ja". Dat dit wel degelijk een vorm van geweld is moge blijken uit het feit dat gewone burgers streng worden bestraft door de overheid wanneer zij er soortgelijke praktijken op na houden. Je krijgt ongewenst een brief en als je die niet beantwoordt (misschien omdat de hond die heeft verscheurd of zo) acht de afzender zich eigenaar van je organen na je dood. Da's nog eens een extreme vorm van Spam. En geen spamfilter dat daartegen helpt.

Zoals zo vaak met dit soort zaken wordt er hierover heel veel gepraat in Den Haag en wordt er enorm veel over geschreven in de media maar draait men consequent om de hete brij heen en vermijdt men oplossingen die uitgaan van individuele en economische vrijheid. Daarom herhaalt MeerVrijheid hier nog maar eens het logische en morele standpunt over vrije orgaanhandel. De hyperlinks hieronder weten overtuigend te geargumenteren dat orgaanhandel toegestaan moet worden en dezelfde heilzame resultaten biedt als de handel in voedsel of huizen.

Gerelateerde links:
- Bart Croughs: Baas in eigen buik!
- Stephanie R. Murphy: I’ll Give You My Heart…
- Stephanie R. Murphy: Eight Ethical Objections to an Organ Market… And Why They’re Wrong
- LifeSharers: Donoren doneren aan donoren

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl