Arme Janmaat

Door Bart Croughs

17 januari 2005

Nieuwe Revu blikte onlangs terug op de jaren waarin Hans Janmaat door het denkende deel van de natie met groot enthousiasme werd verketterd.

“Wat hij absoluut niet zeggen mocht, zeggen veel anderen nu onder applaus – en vaak zeggen zij het nóg harder. Was de leider van de Centrumpartij een ziener?”

Naast de nodige kritiek (op Janmaats ‘nare uitstraling’ bijvoorbeeld) tekent Nieuwe Revu opmerkelijk veel milde en zelfs positieve uitspraken over Janmaat op. Jan Marijnissen noemt de rechterlijke veroordeling van Janmaat ‘politiek getint’. “Het toont aan dat ook de rechtspraak modegevoelig is.” Paul Scheffer spreekt ook over een politiek gekleurde veroordeling, en noemt Janmaat tevens ‘de eerste politicus die de moed had het vreemdelingenvraagstuk in het openbaar aan te kaarten’. Boris Dittrich betuigt spijt over het ‘onhandige’ en ‘onvolwassen’ doodzwijgen van Janmaat. ”We hebben problemen collectief niet onder ogen willen zien, ook D66 niet.” En: “We moeten de hand in eigen boezem steken.”

Meindert Fennema spreekt over ‘een schandelijke veroordeling’. “Vergeleken bij Theo van Gogh was hij een wonder van beschaving.” En: “Hij had durf. En het is wel zeker dat de zaak in Nederland niet zo uit de klauwen was gelopen als men hem serieuzer had genomen.” Bram Peper noemt Janmaats veroordeling ‘een schandvlek op de Nederlandse democratie’. Max van Weezel tot slot vindt het ‘hypocriet om Fortuyn alle krediet te geven en die arme Janmaat helemaal geen’.

Er bestaan nog steeds intellectuelen die menen dat ze Geert Wilders een gevoelige polemische slag toebrengen door hem met Janmaat te vergelijken. Er zijn ook intellectuelen die op deze vergelijking woedend reageren: “Wilders wordt gedemoniseerd!” Beide partijen leven in het verleden, die goeie ouwe tijd waarin je iemand nog kon demoniseren door hem met Janmaat te vergelijken. Die tijd is nu wel voorbij. Nog even, en een vergelijking met Janmaat – de man die het allemaal als eerste zei, en als dank werd uitgekotst – is een compliment.

Een troost voor weldenkend Nederland: wie Wilders wil demoniseren, heeft voorlopig nog keus genoeg. De rehabilitatie van Hitler bijvoorbeeld laat nog wel even op zich wachten.

Bart Croughs

Deze column verscheen eerder in HP/De Tijd

Over de auteur

Bart Croughs (1966) is een van de vruchtbaarste libertarische geesten van Nederland. Hij is afgestudeerd in de filosofie en was voorheen hoofdredacteur van het tijdschrift "Reactie".

Bart Croughs schreef het boek "In de naam van de vrouw, de homo en de allochtoon". U kunt het bestellen bij Lulu.com of delen ervan hier lezen. Het is een humoristische en felle aanval op het links intellectuele denken in Nederland en legt op zeer leesbare wijze de inconsequenties ervan bloot.

Verder schreef hij voor Playboy zijn eigen column in de periode van maart 1997 tot en met augustus 1998. Gedurende enkele jaren had Croughs een column in het opinieweekblad HP/de Tijd.

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl