Het vrijheidsideaal

Door Redactie

13 januari 2005

Zowel conservatieven als progressieven mogen graag spreken over tolerantie en diversiteit. De progressieven van de jaren zestig lieten zich voorstaan op hun anti-autoritaire inslag. Vervolgens creëerden ze een autoritaire maatschappij waar de overheid steeds meer te zeggen heeft over een ieders leven en inkomen.

Maar het is juist het libertarisme dat werkelijk anti-autoritair is en staat voor tolerantie en diversiteit. Het libertarisme is de enige politieke ideologie die niet gelooft in een gemeenschappelijk doel dat we allemaal moeten nastreven. Het wil een ieder vrij laten om zijn eigen doelen na te streven en verzet zich tegen de maakbare samenleving. In een libertarische samenleving staat het bijvoorbeeld ook socialisten en conservatieven vrij om met elkaar een gemeenschap op te zetten, zolang ze niemand dwingen mee te doen.

Het libertarisme is de enige politieke ideologie die niet gelooft in een gemeenschappelijk doel dat we allemaal moeten nastreven.
Het libertarisme biedt een raamwerk om de huidige maatschappelijke problemen te begrijpen en een oplossing in de vorm van het vrijheidsideaal. De puurste libertariërs streven naar 0% belasting, 100% persoonlijke vrijheid en 100% economische vrijheid. Sommige libertariërs zien nog een taak voor de overheid op het gebied van politie, rechtspraak en leger. Andere libertariërs geloven dat we ook die zaken kunnen privatiseren. Maar we zijn ook realistisch. We begrijpen dat niet iedereen het erover eens zal zijn hoever de vrijheid moet gaan en hoe klein de ideale overheid is. Maar een radicaal ideaal is belangrijk, omdat het vrijheidslievende mensen een leidraad geeft voor de richting die we op willen. Libertariërs verwelkomen elke stap op weg naar meer vrijheid en minder overheid. Wij geloven niet in een utopie of een perfecte wereld. We streven wel naar een wereld die vrijer, welvarender, vreedzamer en socialer is.

Er is een stille revolutie gaande. Grote delen van de wereld bewegen zich richting vrijheid. Vrijheid werkt. Zelfs voormalige communistische landen, zoals Rusland, China, Hongarije en Estland, voeren meer en meer de vrije markt in en bieden hun burgers een steeds beter leven. De sociaal-democratie heeft gefaald omdat het niet past bij de menselijke aard en de economische realiteit. Het libertarisme neemt echter de menselijke maat als fundament. Elke vrijwillig aangegane relatie of transactie is voordelig voor beide partijen. Daarbij bevordert het eigenbelang het maatschappelijke belang. Nederland was tijdens de Gouden Eeuw het lichtend voorbeeld van vrijheid in de wereld. Die hang naar vrijheid ligt nog steeds diep in ons verankerd. Het libertarisme heeft de logica, de cijfers en de moraal aan zijn zijde. Op termijn kunnen wij niet verliezen.

Deze tekst is onderdeel van het libertarisch manifest

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl