12 januari 2005 - Debat over zwarte en witte scholen

Door Redactie

10 januari 2005

Woensdagavond 12 januari om 20.00 uur zal Marcel Roele, bestuurslid van de Stichting MeerVrijheid, in debat gaan in De Balie in Amsterdam over de segregatie in het onderwijs.

Voorafgaand daaraan zal een voorpremiere plaatsvinden van een film van Sunny Bergman die voor haar oudste zoontje op zoek gaat naar een basisschool in Amsterdam. Deze film zal op 16 januari om 23.35 op Ned 3 door de VPRO worden uitgezonden (herhaling op 22 januari).

Marcel Roele schreef eerder in HP/De Tijd het omslagartikel Niet spreiden maar scheiden. Daarin betoogt hij dat ouders moeten worden vrijgelaten in hun schoolkeuze voor hun kind en dat de overheid zich daarmee niet moet bemoeien.

Mede-debattanten zijn Zeki Arslan en Fenna Vergeer.

Zeki Arslan: Hij is onderwijsdeskundige bij FORUM, Instituut voor multiculturele ontwikkeling. Hij vindt het een slechte zaak als er niks wordt gedaan aan de onderwijssegregatie. Hij vindt de uitspraken van Roele (…niet spreiden maar scheiden / op zwarte scholen spreekt bijna niemand ABN etc) populistisch en gevaarlijk. Hij vindt dat Roele zich niet heeft verdiept in wat zijn uitspraken betekenen. We moeten toch proberen de sociale cohesie hoog te houden. Er zijn 600.000 kinderen met een taalachterstand, dat zijn 400.000 autochtonen (bijv. arbeiderskinderen uit Friesland, Drente), en 200.000 migranten. Roele probeert vanuit de elitehoek de elite overeind te houden.

Het maken van gescheiden wachtlijsten zoals wethouder Geluk in Rotterdam voorstelt vindt hij een gedurfde stap. Zo'n initiatief moet een kans krijgen. De onderwijssegregatie loopt al 25 jaar langs etnische en religieuze lijnen. Dat moet doorbroken worden. Ouders zoeken een school met een prettig klimaat. Het moet niet zo zijn dat men selecteert op etnische afkomst. Dat is zeer schadelijk. Hij wil ook in debat met Islamitische scholen om te kijken of ze ook toegankelijker kunnen worden voor autochtonen. Deze scholen worden immers ook betaald door de belastingbetaler.

Fenna Vergeer, kamerlid SP. De SP heeft net een onderzoek gedaan onder 500 basisscholen. Het gaat om gemeentes waar meer dan 20 scholen per gemeente zijn. Eerst werd een vragenlijst gestuurd met vragen over mengen van leerlingen op scholen en over het gemeentebeleid op dit gebied. Uit het onderzoek bleek dat 80% van de scholen voor mengen is. Slechts 4% is tegen, en dat zijn de orthodoxe scholen, zoals gereformeerde scholen. Ook katholieke en protestants-christelijke scholen zijn in het algemeen voor gemengde scholen. Ook werd gevraagd hoe scholen dit willen bewerkstelligen. 56% van de scholen is voor acceptatieverplichting, ook voor bijzonder onderwijs. Verder werd gevraagd naar wat men vindt van maatregelen als gescheiden wachtlijsten en 1 jaar van tevoren inschrijven. 80% vindt dat artikel 23 gemoderniseerd moet worden. Gemeenten moeten volgens de SP bevoegdheid krijgen om op scholen in te grijpen. Gescheiden scholen zijn toch een vorm van apartheid en leiden tot isolement.

Meekijken en meepraten? Dat kan! Toegangskaarten voor deze première en het debat kosten € 7,50 en kun je reserveren op 020-5535100

Meer informatie over de debatavond op de website van de Balie

VPRO programma: Het geluk van Nederland

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl