Criminaliteit in Amsterdam gedaald. Of toch gestegen?

Door Redactie

4 januari 2005

Het Parool meldt dat Amsterdam het afgelopen jaar iets veiliger is geworden. Het aantal aangiften daalde van 106.000 naar 96.000 (9,4%). Tja, zul je zeggen, maar als het aantal aangiften daalt, wil dat nog niet zeggen dat het aantal misdrijven daalt. Het Parool meldt dan ook dat ook de aangiftebereidheid is gedaald, en wel van 27% in 2003 naar 24% in 2004 (daling 11%). Wel, klopt de kop in het Parool nu wel? 96.000 / 0.24 = 400.000 misdrijven in 2004, en 106.000 / 0.27 = 392.600 misdrijven in 2003. De veiligheid is dus niet toe-, maar afgenomen!

Het is interessant de cijfers sowieso eens op je in te laten werken. 400.000 misdrijven per jaar in Amsterdam. Amsterdam heeft zo'n 750.000 inwoners. Per 2 inwoners wordt dus per jaar minstens 1 misdrijf gepleegd.

Een tamelijk schokkende conclusie, zij het niet dat we er niet langer meer van opkijken. En ook is het niet echt bijzonder dat een journalist die zo'n stukje schrijft niet even deze uiterst eenvoudige berekening maakt en het ongelijk van de hoofdcommissaris aantoont.

Zowel in het geval van de politie als van de journalist is de eeuwenoude vraag: is het onwil of onkunde? Slechtheid of domheid? Wie het weet, mag het zeggen...

Wanneer de bevolking van Amsterdam zou zijn gestegen kan het zijn dat de criminaliteit per inwoner gedaald is. Het nieuwsbericht van het Parool vermeldt daarover echter niets. Wat eveneens in aanmerking moet worden genomen is dat de kosten voor de bestrijding van criminaliteit in het algemeen stijgen (en ook de kosten voor particuliere beveiliging benaderen langzamerhand die van de politie). Wat betekent dat bij stijgende kosten en gelijkblijvende criminaliteit de criminaliteit eigenlijk toch gestegen is.

Een ander punt is dat de criminaliteit kan zijn gedaald maar dat dat het gevolg is van het ontwijken ervan door burgers en niet door een geringere bereidheid van criminelen of een beter optreden van de politie. Ouderen van dagen bijvoorbeeld die na zonsondergang niet meer over straat gaan of mensen die stilzwijgend doorlopen als ze verbaal bedreigd worden. Kortom, het lijkt erop dat we steeds meer moeten betalen en steeds meer moet doen of juist laten om de criminaliteit zelfs maar constant te houden.

Gerelateerde links:
- Parool: Amsterdam werd iets veiliger
- Frank Karsten: De aard van de politie
- Marcel Roele: Diefstal wordt gedoogd
- De voor- en nadelen van vrij wapenbezit
- Henry Sturman: Zwaarder straffen werkt

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl