Gelijk oversteken!

Door Ingezonden

1 januari 2005

Per 1 januari 2005 geldt in Nederland een algemene identificatieplicht. Elke burger moet zich voortaan legitimeren zodra een politieambtenaar daar om vraagt. Daar moet zo'n politieambtenaar dan wel een goede reden voor hebben, maar 'het handhaven van de openbare orde' is, volgens de nieuwe wet, reden genoeg. En dat is een erg ruim begrip. In de praktijk betekent dit dat een burger te allen tijde om een identiteitsbewijs gevraagd kan worden, wat een ernstige inperking van de vrijheid is.

De politie is niet altijd je beste vriend. In landen waar al langer een algemene identificatieplicht geldt, worden mensen met een kleurtje en 'alternatieve' jongeren opvallend vaak staande gehouden. Het is hinderlijk en vernederend als je telkens je papieren moet tonen, alleen maar omdat je uit een ander deel van de wereld komt of er een andere levensstijl op nahoudt.

Om te voorkomen dat ook in Nederland 'overijverige' dienders misbruik gaan maken van hun nieuwe bevoegdheden, is er de campagne "Gelijk oversteken!" opgezet.

Ook politiemensen zijn namelijk wettelijk verplicht zich te legitimeren... als jij daar om vraagt.

"Op grond van artikel 2 van de Ambtsinstructie [...] is de politieambtenaar die in burgerkleding optreedt, gehouden zich ongevraagd te legitimeren en de politieambtenaar in uniform legitimeert zich op verzoek daartoe."
Uit: Memorie van toelichting bij de nieuwe wet (PDF, 72kb)

Als voldoende mensen, zodra om hun papieren wordt gevraagd, antwoorden met: "Gelijk oversteken!", dan zullen onnodige identiteits-controles minder vaak plaatsvinden:

  1. De procedure kost dan al gauw twee keer zoveel tijd;
  2. De diender ondervindt zelf hoe vervelend het is zijn of haar naam te moeten geven aan een onbekende;
  3. Bij controles met een racistisch of politiek motief en controles die niets meer zijn dan een pesterijtje kan tegen de agent in kwestie, met naam en toenaam, een klacht worden ingediend.

Als een agent, die jou staande houdt, weigert zich te legitimeren, neem dan zo snel mogelijk contact op met de plaatselijke politie. Als de agent zich per auto verplaatste, onthoud dan het nummerbord. Vraag naar de hoogste in rang en probeer alsnog achter de naam van de agent te komen. Dien vervolgens een klacht tegen hem of haar in. Als je geen naam loskrijgt, dien dan een klacht over de hele gang van zaken in bij de commissaris. En laat het ook weten aan klachten@gelijkoversteken.org.

Lees meer op de site van Gelijk oversteken!

Gerelateerde links:
-Gelijkoversteken.org
-Identificatieplicht.nl
-Volledige wettekst over de identificatieplicht
-Ausweis bitte!

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl