Brief aan mijn Deurwaarder

Door Maarten Komstra

16 december 2004

Vrijheidslievende mensen dienen in een samenleving als de onze een hoop zaken zomaar te slikken: belastingen, regulering, monopolies enzovoorts. Onvrede alom, maar kan er ook daadwerkelijk iets aan gedaan worden? Burgerlijke ongehoorzaamheid, zogezegd? Een moedige lezer van Meervrijheid.nl, die er genoeg van heeft, verzet zich. Lees in zijn 'Brief aan mijn deurwaarder' wat zijn grieven zijn, en voorspel de afloop...
M.. Komstra
xxxxxxxxxxx xx
xxxx xx Utrechtxxxxxxx & xxxxxx B.V.
xxxxxxxxx xx
xxxx xx Utrecht
t.a.v. x. xxxxxxxxUtrecht, 8 december 2004Geachte heer/mevrouw xxxxxxxxx,

Bedankt voor uw verhelderende correspondentie. Wederom moet ik u echter mededelen dat ik, ondanks het feit dat ik regelmatig uitzendwerk verricht niet kan en zal meewerken aan de door u voorgestelde regeling, en wel om het volgende:

Wanneer ik werk kost ik mijn werkgever zo’n 13 euro per uur. Daarvan gaat ongeveer 4 euro naar het uitzendbureau, dat de helft kwijt is aan de overheid direct (vennootschapsbelasting + premies werknemers) en indirect (regelgeving ten behoeve van personeel en administratie). Van de negen euro die over is pakt men drie euro af ten behoeve van voorzieningen waar ik geen gebruik van wens te maken.

Er resteert dan zes euro waarmee ik in mijn levensonderhoud moet voorzien. Dat levert het volgende plaatje op: per week verdien ik met vijftien uur werken ongeveer negentig euro, wat neerkomt op 360 euro in de maand. Door de krapte op de vanuit overheidswege gereguleerde woningmarkt, ben ik 150 euro kwijt voor een belachelijk kleine kamer van 4m2. Ook van dit bedrag vloeit weer de helft via mijn huisbaas naar de overheid, door middel van gemeentelijke belastingen, inkomstbelasting, vermogensbelasting, btw en accijns.

Vervolgens ben ik zo’n vijf euro per dag, 150 euro per maand, kwijt aan voeding alleen, waarvan meer dan de helft via btw, vennootschapsbelasting en kostenverhogende regelgeving ten aanzien van personeel en administratie, kwijt is aan de overheid.

Totaal komt het erop neer dat van de 660 euro die ik zou moeten verdienen (60 uur x 11 euro), 450 euro direct of indirect in beslag wordt genomen door de overheid. Van de 60 euro die overblijft moet ik onvoorziene en bijkomstige kosten betalen. Eén van die bijkomstige kosten is de treinreis die ik moet maken naar Middelburg, wil ik mijn ouders en vrienden in het weekeinde zien. Per maand is dat (acht keer enkele reis Utrecht Middelburg en vice versa à 23 euro per stuk) 184 euro. Een absurd hoog bedrag doordat de overheid de concurrent van de NS, de automobilist, vleugellam maakt met extreme belastingen en te smalle wegen.

Nu heb ik hier een oplossing voor gevonden, namelijk het behouden van mijn OV-jaarkaart na mijn in februari beëindigde studie. Tevens is dit een goede manier om mijn gestolen geld terug te vorderen. Helaas kon de IB-groep deze vorm van gerechtigheid niet waarderen, waarop zij boetes stuurde, die u vervolgens moet vorderen.

Kunt u zich voorstellen: eerst steelt de overheid 450 euro van mijn inkomen, maakt het als gevolg van regelgeving voor mij onmogelijk een goede, vaste baan te vinden, beperkt de mogelijkheden op de huizenmarkt dusdanig dat ik me slechts een hok kan veroorloven, maakt het OV peperduur en beweert vervolgens dat ik onterecht gebruik maak van één van hun ‘diensten’ !

Natuurlijk zou ik aanspraak kunnen maken op een uitkering, ware het niet dat ik mij op dat moment willens en wetens schuldig zou maken aan diefstal, afpersing en ontvoeringen, die noodzakelijk zijn om mijn uitkering mogelijk te maken. Wens nooit een ander toe wat je jezelf niet toewenst, en ik probeer te leven naar deze universele wijsheid.

Uw rol in deze hele zaak is die van medeplichtige aan diefstal en afpersing, en de door u geuite dreigementen deren mij niet. Ik doe een beroep op uw gezond verstand en verzoek u uw activiteiten in dienst van deze opdrachtgever te staken.

Met vriendelijke groet,

M.. KomstraNawoord
Laat het duidelijk zijn, dat dit niet zomaar een grappige brief is. Dit is een oproep tot het ondermijnen van een systeem van uitbuiting: Wees solidair met uzelf, en werp dat juk van collectiviteit van u af!
Stop met het betalen van belasting, op alle mogelijke manieren. Wanneer u door de overheid bedreigd wordt, maak zoveel mogelijk kabaal, zodat uw goede voorbeeld wordt gevolgd. Bedenk, u staat er niet alleen voor.

M.. Komstra

Gerelateerde links:
- Henry David Thoreau On the Duty of Civil Disobedience

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl