Fortuyn: dienstplicht voor jongens en meisjes

Door Redactie

13 maart 2002

Het boek van Pim Fortuyn is nu al te lezen en geeft ons een blik op zijn wensen voor Nederland. In veel gevallen lijkt Fortuyn een voorstander van meer vrijheid en marktwerking (bv in de zorgsector). En dat is een goede zaak. Toch is Fortuyn ook niet vies van repressieve maatregelen. Een die het meest in het oog springt is zijn wens om de dienstplicht in ere te herstellen. Jongens, maar ook meisjes mogen zelf kiezen of ze militaire of sociale dienstplicht vervullen. Dagblad Trouw en Planet News hebben er meer over. NRC Handelsblad heeft hoofdstuk 1 geplaatst. Dienstplicht is verkapte slavernij en bovendien dient de staat zich niet met de opvoeding van kinderen of volwassenen bezig te houden. Een positiever punt in zijn boek is de terughoudendheid die Fortuyn bepleit aangaande militaire interventie in soevereine landen. Meervrijheid is van mening dat landen alleen militair moeten ingrijpen wanneer hun voortbestaan op het spel staat. Economische belangen of humanitaire redenen vallen daar niet onder.

Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl