Auteurshandleiding

Door Bart Croughs

15 december 2004

De vermakelijkste reactie op Jessica Durlachers roman Emoticon was in de Volkskrant te vinden.

De recensent vond het ‘stuitend’ dat de vrouwelijke personages in Durlachers boek zich zo weinig geëmancipeerd gedroegen wanneer ze de juiste man tegenkwamen.

“Het werk dat ze tot dan toe deden, bestaat niet meer, en van een eigen wil is ook geen sprake meer. Wat nog erger is: Durlacher lijkt het allemaal vanzelfsprekend te vinden.”

Kortom, Durlachers heldinnen gedragen zich niet alleen in strijd met de feministische leer, de schrijfster weigert ook nog eens hun gedrag te veroordelen. Dubbele schande!

De les die Nederlandse schrijvers hieruit kunnen trekken, is duidelijk: wie zondigt tegen het verlichte gedachtegoed van de Volkskrant, kan een positieve recensie wel vergeten. Dit roept de vraag op aan welke regels de romanschrijver zich precies dient te houden.

Het zou mooi zijn als de Volkskrant een lijst met geboden en verboden zou publiceren, zodat schrijvers weten waar ze aan toe zijn. Een variant op het Volkskrant-stijlboek: het Volkskrant-schrijversboek. Om onze schrijvers van dienst te zijn, hier alvast wat regels die in een dergelijk boek zeker niet zullen ontbreken.

Wat vrouwelijke personages betreft zijn de regels inmiddels duidelijk: die dienen zich feministisch te gedragen. Dan de verschillende minderheden. Is er in de roman sprake van een misdrijf, dan dient de dader geen allochtoon te zijn, maar een blanke man. Allochtonen zijn uiteraard hoogopgeleid en spreken vloeiend Nederlands.

Komt er een jood in de roman voor, dan dient hij geen vrek te zijn (Shakespeare’s fout!) en geen grote neus te hebben. Blond haar is een plus. Is er sprake van een aidslijder, dan is dit bij voorkeur een heteroseksuele man. Treedt er toch een homo met aids op, dan heeft die zijn ziekte niet opgelopen door er in de darkroom op los te neuken, maar via bijvoorbeeld een bloedtransfusie.

Tot slot de neger. Die dient niet dom te zijn, en zeker niet oversekst. Liefst is hij een slechte danser met een klein pikkie.

Bart Croughs

Deze column verscheen eerder in HP/De Tijd.

Over de auteur

Bart Croughs (1966) is een van de vruchtbaarste libertarische geesten van Nederland. Hij is afgestudeerd in de filosofie en was voorheen hoofdredacteur van het tijdschrift "Reactie".

Bart Croughs schreef het boek "In de naam van de vrouw, de homo en de allochtoon". U kunt het bestellen bij Lulu.com of delen ervan hier lezen. Het is een humoristische en felle aanval op het links intellectuele denken in Nederland en legt op zeer leesbare wijze de inconsequenties ervan bloot.

Verder schreef hij voor Playboy zijn eigen column in de periode van maart 1997 tot en met augustus 1998. Gedurende enkele jaren had Croughs een column in het opinieweekblad HP/de Tijd.

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl