Etty

Door Bart Croughs

18 november 2004

Wie zich wil bekwamen in de kunst van het demoniseren, kan niemand beter als leermeester nemen dan Elsbeth Etty.

Haar jongste bijdrage aan deze kunst betrof een aanval op een recent artikel in HP/De Tijd. Hierin werd stelling genomen tegen gedwongen integratie, en gepleit voor het recht op vrijwillige apartheid voor een ieder die geen zin heeft te integreren. Etty: “De auteur van het omslagartikel, Marcel Roele, laat eerst braaf weten (zoals antisemieten na de Tweede Wereldoorlog altijd braaf lieten weten tegen de holocaust te zijn) dat de apartheid uit de tijd van het blanke regime in Zuid-Afrika verwerpelijk was.”

Een simpele maar effectieve retorische truc. Zonder daadwerkelijk aan te tonen dat Roele stiekem een voorstander is van het apartheidssysteem in Zuid-Afrika, wordt dit toch geïnsinueerd, en wordt Roele tevens verbonden met anti-semitisme en jodenvervolging. Twee halen, één betalen.

Etty: “Wat volgt, is een pleidooi voor ‘vrijwillige apartheid’. Met een soortgelijk eufemisme betitelde Hendrik Verwoerd – die de apartheidstirannie invoerde in Zuid-Afrika – zijn systeem als ‘separate vrijheid’.”

Het lukt Etty niet om aan te tonen dat het uit vrije keus gescheiden leven van verschillende bevolkingsgroepen niet wezenlijk verschilt van de gedwongen apartheid in Zuid-Afrika. Maar dat is ook overbodig: je wijst er gewoon op dat Verwoerd een soortgelijke terminologie hanteerde als Roele, en daarmee is de zaak beslist. Als de gebruikte terminologie gelijksoortig is, dan is de zaak zelf ook gelijksoortig. Je vraagt je bij Etty soms af of ze werkelijk gelooft in haar infantiele retoriek, of dat ze de boel bewust belazert.

Etty’s meest vermakelijke aantijging tegen Roele’s artikel luidt dat er sprake is van ‘etterend conformisme’. Maar waar nu precies, anders dan in HP/De Tijd, stukken te lezen zijn waarin het recht op vrijwillige apartheid wordt verdedigd, blijft duister.

De meest bizarre beschuldigingen bewaart Etty tot het eind: ze betitelt vrijwillige apartheid als een ‘misdaad tegen de menselijkheid’, als het ‘opzij zetten van het gelijkheidsbeginsel van artikel 1 van de Grondwet’ en als de ‘vernietiging van de vrijheid’. Deze beschuldigingen worden, zoals gebruikelijk bij Etty, niet onderbouwd. En waarom zou je ook? Argumenteren vergt intelligentie, voor karaktermoord is niet meer nodig dan een verrot karakter.

Bart Croughs

Deze column verscheen eerder in HP/De Tijd.

Gerelateerde link:
- Marcel Roele: Niet spreiden maar scheiden

Over de auteur

Bart Croughs (1966) is een van de vruchtbaarste libertarische geesten van Nederland. Hij is afgestudeerd in de filosofie en was voorheen hoofdredacteur van het tijdschrift "Reactie".

Bart Croughs schreef het boek "In de naam van de vrouw, de homo en de allochtoon". U kunt het bestellen bij Lulu.com of delen ervan hier lezen. Het is een humoristische en felle aanval op het links intellectuele denken in Nederland en legt op zeer leesbare wijze de inconsequenties ervan bloot.

Verder schreef hij voor Playboy zijn eigen column in de periode van maart 1997 tot en met augustus 1998. Gedurende enkele jaren had Croughs een column in het opinieweekblad HP/de Tijd.

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl