Vrije associatie

Door Redactie

8 november 2004

De overheid verbiedt haar onderdanen te discrimineren, maar discrimineert er zelf lustig op los door het voortrekken van zogenaamde achterstandsgroepen. Het verbod op discriminatie is een inbreuk op het principe van vrije associatie - de vrijheid van mensen om zelf te beslissen met wie ze wel of niet willen omgaan. Maar de overheid gebiedt: Gij zult samenleven! Goedschiks of kwaadschiks. Het libertarisme gaat uit van vrijwilligheid, hetgeen betekent dat beide partijen moeten toestemmen in een transactie of relatie.

Mensen dwingen met elkaar om te gaan creëert juist haat en conflicten in plaats van dat het tolerantie en harmonie stimuleert.
Discriminatie is geen geweld. Het heeft niets te maken met het inslaan van winkelruiten, het in elkaar slaan van homo’s of het bedreigen van Joden. Mensen die dat doen moeten natuurlijk gestraft worden voor het plegen van geweld. Maar discriminatie is geen actie, het is het maken van (onterecht) onderscheid. Het is uiteraard onzinnig om niet met homo’s, Duitsers of wie dan ook te willen omgaan, maar het principe van vrijheid houdt nu juist in dat je je voorkeuren niet hoeft te verantwoorden. Je hoeft geen goede reden te hebben om iets niet te doen. Iedereen heeft het recht om te doen wat hij wil zolang hij geen geweld gebruikt. Als je werkelijk in vrijheid gelooft, dan hoor je ook het recht van mensen te verdedigen om dingen te doen of te laten waar je het niet mee eens bent. Net zoals vrijheid van meningsuiting betekent dat mensen meningen mogen uiten die je vreselijk vindt.

Maar hoewel discriminatie geen geweld is, en dus toegestaan dient te zijn, is juist de anti-discriminatiewetgeving een vorm van geweld. Ze dwingt namelijk mensen met anderen om te gaan tegen hun wil. Moeten we dan ook maar oude dames dwingen steegjes in te gaan waar hangjongeren samenscholen? Moeten we discotheken dwingen ook niet-hippe mensen toe te laten? Moeten we mensen dwingen liefdesrelaties aan te gaan met lelijke mensen? Mensen dwingen met elkaar om te gaan creëert juist haat en conflicten in plaats van dat het tolerantie en harmonie stimuleert.

Deze tekst is onderdeel van het libertarisch manifest dat eerder ook verscheen op de website van Theo van Gogh.

Gerelateerde links:
- Het recht om uit te sluiten
- Het recht om te discrimineren

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl