Winnaars moeten gestraft

Door Redactie

6 maart 2002

Uit de Intermediair van 28 februari staat een artikel over onderzoek waaruit blijkt dat mensen graag geld betalen enkel en alleen om een ander schade te berokkenen. --- Tegen de schier onweerlegbare economische wet in dat het economisch handelen van mensen altijd geleid wordt door eigenbelang, blijken mensen wel degelijk bereid hun eigen glazen in te gooien enkel en alleen om een ander een loer te draaien - zolang het maar niet de hele kast met glazen is. Dat stelden onderzoekers van de Universiteit van Warwich onlangs experimenteel vast.

Ze deden verslag van hun bevindingen in het meest recente nummer van de Annales d'Economie et de Statistique. Proefpersonen die elkaar niet kenden of zagen en alleen anoniem via de computer met elkaar in contact stonden, werd aan het begin van een sessie een som geld gegeven. Er volgde allereerst een rondje gokken, dat voor een ongelijke vermogensverdeling zorgde. Vervolgens kregen een paar van de proefpersonen daar, zichtbaar voor alle anderen, nog eens een bonus bovenop. In het daaropvolgende - door de onderzoekers buiten medeweten van de proefpersonen gemanipuleerde - gokspel kregen de proefpersonen de gelegenheid het geld van de andere deelnemers te 'verbranden', waarmee ze ook een deel van hun eigen geld verloren.

Tevoren was ze ook te verstaan gegeven dat ze zelf nooit geld zouden kunnen verdienen door dat van anderen te verbranden. Ja mag verwachten dat niemand het geld van anderen zou verbranden: daarvan werd niet alleen de ander armer, maar jijzelf ook. Toch bleek tweederde van de proefpersonen wel degelijk een veer te willen laten om een ander een hele bos uit zijn rug te trekken. Mensen waren zelfs bereid een prijs te betalen die opliep tot een kwart van de aan de ander toegebrachte schade. Met name de mensen die zichtbaar bevoordeeld en rijker waren, werden hard aangepakt. een ding is daarmee wel duidelijk: de mens houdt niet van winnaars.

-------------

Als mensen plezier beleven aan andermans leed is het in het eigenbelang daar geld voor te betalen. Hoe weinig sociaal ook. Voor velen is er geen beter vermaak dan leedvermaak. Daarmee is de economische wet dus niet weerlegd.
.

Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl