Persbericht Vrije denkers

Door Redactie

8 februari 2005

De nieuwe internetpagina http://www.vrijedenkers.nl is een initiatief van onafhankelijke vrije denkers. We zijn tot actie aangezet door de politieke chaos in Nederland met als dieptepunten de moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh.

Ons uitgangspunt is dat deze chaos een diepere oorzaak heeft, die we moeten zoeken in de dogmatische manier waarop in Nederland over politiek gedacht wordt. Aan de ene kant zien we de politiek correcte stroming die de problemen in de samenleving negeert en/of bagatelliseert. Aan de andere kant zien we een gedachteloos aanschoppen tegen de politiek correcte dogma’s dat ook blijft hangen in simplistisch in hokjes denken.

Zoals in onze basisvisie staat: “het uitgangspunt dat wij kiezen is vrijheid”. Vrijheid op economisch, sociaal en geestelijk gebied. Door ons opnieuw op deze tijdloze waarde te oriënteren willen we helpen om de neerwaartse spiraal van decadentie in de politiek en de samenleving om te keren tot een progressieve visie voor toekomstige generaties.

Met deze nieuwe internetpagina willen we een podium creëren voor mensen die een bijdrage willen leveren aan die vrijheid door het bestrijden van de oude en de nieuwe dogma’s. Dit willen we bereiken door middel van het schrijven van achtergrondartikelen en een weblog. Juist door de combinatie van dagelijks commentaar op het nieuws en beredeneerde achtergrondartikelen denken we onze bezoekersaantallen en invloed te kunnen maximaliseren.

Het directe doel van http://www.vrijedenkers.nl is niet een politieke aardschok te veroorzaken, maar om de kaders van het publieke debat beslissend te verschuiven.

Voor verdere vragen over ons initiatief kunt u mailen naar: redactie@vrijedenkers.nl

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl