Tweedledumb & Tweedledumber

Door Redactie

27 september 2004

Bush is rechts, Kerry is links, en beide hebben totaal tegengestelde opvattingen, zo wil de pers ons doen geloven. Op het eerste gezicht lijkt dit aannemelijk. Als ze niet zo was dan zaten ze immers elkaar niet steeds publiekelijk te beledigen, en had een van hen zich aangesloten bij de partij van ander.

Amerikaanse libertariërs weten echter dat het allemaal bedrog is, en hebben al lang door dat beide partijen, zowel links als rechts, deel uitmaken van hetzelfde zogenaamde bipartisan complot om derde partijen uit de politiek arena te houden. Beide partijen koesteren ook nagenoeg dezelfde étatistische opvattingen, maar wekken in het openbaar de indruk van onderlinge verschillen om bepaalde stemmerscontingenten te lokken.

De linkse Democratic Party en de rechtse Republican Party worden door Amerikaanse libertariërs ook wel spottend de Demopublican of Republocrat Party genoemd omdat ze zo weinig verschillen, en sommige nog sarcatischere libertariers, zoals L. Neil Smith, stellen voor dat ze samengaan in één Boot-On-Your-Neck Party.Michael Badnarik
Zowel Bush als Kerry vinden dat zij degene zijn die het beste kunnen beslissen hoe burgers hun leven moeten leiden. Alleen Michael Badnarik, van de Amerikaanse Libertarian Party, is van mening dat mensen zelf de keuzes over hun leven mogen maken, en dat mensen het recht hebben om volledig over hun leven, vrijheid, en eigendom te beschikken zolang zij anderen niet schaden.

Hieronder een aantal opmerkelijke overeenkomsten tussen de 'linkse' Democratic Party en de 'rechtse' Republican Party.Bush en Kerry willen beiden de krankzinnige 'War on Drugs' voortzetten en de oorlog tegen patienten van Medische Marijuana. Deze oorlog is nog altijd niet in staat geweest om drugs te elimineren, ondanks al het belastinggeld dat eraan is verspild, maar veroorzaakt alleen maar criminaliteit en ongeluk.

De libertariër Michael Badnarik zou deze 'Oorlog tegen Drugs' beëindigen en vreedzame mensen, die anderen niet schaden, toestaan om zelf te kiezen wat ze in hun eigen lichaam stoppen. Als libertariër is hij tegen elke wetgeving die het zelfbeschikkingsrecht ondermijnt, en de overheid controle geeft over het leven en lichaam van haar burgers.Zowel Bush en Kerry willen één of ander soort sociale en militaire dienstplicht herinvoeren, Amerikaanse troepen in Irak laten blijven of (zoals Kerry wil) tientallen duizenden extra troepen erheen sturen, en Amerika blijven inmengen in poltieke en militaire conflicten met allerlei landen.

De libertariër Badnarik zou absoluut tegen elke vorm van dienstplicht zijn, en zou zo snel en veilig mogelijk alle Amerkaanse troepen terughalen uit de meer dan honderd landen waar ze gelegerd zijn, en geen allianties meer aangaan met andere landen, maar wel vrijhandel aanmodigen met alle volkeren. Michael Badnarik is 100% tegen de Oorlog in Irak. Alleen Badnarik heeft geëist dat alle Amerikaanse troepen zo snel en veilig mogelijk uit Irak en alle andere landen worden gehaald en naar huis gebracht. Het standpunt van Bush en Kerry verschilt alleen in het aantal troepen dat elk van hen in de regio wil hebben.

De libertariër Michael Badnarik is de enige echte vredespresident die een sterke nationale defensie (maar geen intenationale offensie) wil, en sterke economische relaties met alle naties, maar zou weigeren om Amerika de rol te laten spelen van een imperialistische en militaristische mondiale politieagent.Noch Bush noch Kerry hebben de moed om de duizenden van onconstitutionele federale programma's en organisaties af te schaffen die volgens het Tiende Amendement van de Consitutie niet eens zouden mogen bestaan. Bovendien willen ze beide meer federale uitgaven toevoegen die alleen maar de groote, omvang, en kosten van de overheid zullen doen groeien.

De libertariër Badnarik zal aan het werk gaan om ieder federaal programma af te schaffen dat niet in de constitutie vermeld staat. Door dat te doen, zou hij de groote, de omvang en de kosten van onze overheid doen krimpen tot een veel kleiner en constitutioneler niveau, dat in overeenstemming met het Tiende Amendement zou zijn.Bush and Kerry zijn beide voorstanders van de Patriot Act die burgerrechten schendt, en delen van de Bill of Rights teniet doet. De Patriot Act staat de overheid onder andere toe om al het telefoon- en internetverkeer af te luisteren, huizen binnen te vallen zonder toestemming en zelfs zonder dat de bewoner het weet, mensen op te sluiten zonder rechtzaak, en andere vreselijke dingen.

De libertariër Badnarik is 100% tegen de Patriot Act en andere wetgeving die burgerrechten heeft geschonden. Het waren de Republikeinen en Democraten die de Patriot Act gecreëerd, ondersteund, en ervoor gestemd hadden. Michael Badnarik van de Libertarian Party is de enige kandidaat die herkent hoe de Patriot Act de Constitutionele rechten en vrijheden heeft ondermijnd. De Act is gebruikt om de vrijheid van meningsuiting en de privacy van vreedzame burgers te schenden, individuen gevangen te zetten zonder een rechtzaak, en natuurlijk als een hulpmiddel op politiek tegenstanders de mond te snoeren. Zowel links als rechts is voor de Patriot Act, en hun presidentiële kandidaten zijn niet van plan om de Act af te schaffen. Michael Badnarik is de enige kandidaat die zich herhaaldelijk heeft uitgesproken tegen de Patriot Act en de onmiddelijke afschaffing ervan eist, omdat hij eist dat alle rechten altijd gerespecteerd moeten worden.Het Bush/Kerry duo willen beide het recht op het dragen van wapens blijven inperken met duizenden wapenwetten. Alleen wanneer het hen politiek schade zou berokkenen, dan doen zij zich minder streng voor in hun kruistocht om het Tweede Amendement teniet te doen.

De libertarier Michael Badnarik is 100% tegen wapenwetten. Geen andere kandidaat is een volledige voorstander van het Tweede Amendement, dat het recht op zelfverdediging garandeert. Bush and Kerry hebben beide geen weerstand geboden tegen de duizenden wapenwetten die in de wetboeken staan. En als zij de kans zouden krijgen zouden zij beide alles doen wat ze kunnen om ervoor te zorgen dat er nog meer zouden worden toegevoegd. Een kandidaat die tegen wapens is, geeft impliciet daarmee aan dat hij zijn eigen stemmers niet vertrouwt. Badnarik is tegen alle wapenwetten, en is de enige kandidaat die compromisloos is wat betreft het Tweede Amendement. Hij is de enige die de moed heeft om het voor de hand liggende te stellen: dat vanwege het Tweede Amendement, het bestaan van alle wapenwetten onconstitutioneel is.

De libertariers Badnarik Begrijpt het verschil tussen een recht en een privilege. Je hoeft geen toestemming te vragen om een recht uit te oefenen, en daarom hoef je ook geen vergunning aan te vragen om een wapen te mogen bezitten. Hij zou alle wetgeving tegenstaan die het recht inperkt om wapens te dragen en slachtoffers ontwapent. Alleen Michael Badnarik heeft de moed om publiekelijk te zeggen "The term gun control means, being able to hit your target!"Het is algemeen bekend dat Bush en Kerry vele miljoenen belastingdollars hebben gebruikt om hun campagnes en politieke conventies te bekostigen, die niets anders zijn dan één groot reclamespotje.

De Libertarian Party heeft niet één belastingcent gebruikt voor hun conventie en Michael Badnarik zal niet één dollar in overeenkomstige fondsen accepteren voor zijn verkiezingscampagne. Libertariërs geloven niet in het stelen uit iemands portemonnée om hun politieke aspiraties te bekostigen, hoe nobel of belangrijk ze ook mogen zijn.Bush en Kerry zullen weinig tot niets doen om belastingen in Amerika te verlagen, hebben geen plan om de inkomensbelasting af te schaffen of de vreselijke Belastingdienst, en zullen waarschijnlijk beide de belastingen nog hoger maken.

Door het afschaffen van vele onconstitutionele federale programma's, door alle Amerikaanse troepen vanuit de hele wereld terug te brengen naar huis, en door de massieve hoeveelheid overheidsverspilling te elimineren, zou Badnarik in staat zijn om snel de federale inkomensbelasting en de Belastingdienst af te schaffen. Bovendien zou hij in staat zijn om de inkomensbelasting met geen enkele andere belasting te vervangen, en alle andere vormen van belasting ook afschaffen. Dit zou betekenen dat iedere belastingbetaler een onmiddelijke inkomensstijging zou ontvangen! En een daling in de kosten van elk goed en elke dienst zou resulteren in een land waarin mensen veel goedkoper kunnen leven.De Republikeinse kandidaat voor President, George Bush, en de Democratische kandidaat, John Kerry, willen het recht op vrijheid van meningsuiting, dat gegarandeerd is in het Eerste Amendement, schenden. Ze hebben het idee van "vrijheid-van-meningsuiting-zone's" gecreëerd en geimplementeerd, waarbij vreedzame protesteerders moeten worden omringd door hekken, prikkeldraad en militaire eenheden. Daarnaast willen ze beide het scala van politieke meningen beperken die gehoord kunnen worden op de TV, het internet of de radio, door de Federal Communications Commission (FCC), dat niets anders is dan een censuurministerie. Door het creëeren van beperkende campagnewetten kunnen zij derde partijen of belangengroepen hinderen, en voorkomen dat die gehoord zullen worden. De Democraten en Republikeinen willen alles wat mensen zien of horen censureren om te garanderen dat hun politieke dominantie nooit bedreigd wordt door een derde partij.

De libertariër Badnarik gelooft dat je het recht hebt om vreedzaam te protesteren wanneer en hoe je maar wil, zonder een vergunning te moeten aanvragen, en dat het Eerste Amendement automatisch het hele land tot één grote "vijheid-van-meningsuiting-zone" maakt. Badnarik is helemaal tegen elke vorm van censuur, en gelooft dat iedere burger, groep van burgers, politieke kandidaat, of belangengroep vrij zou moeten zijn om geld in te zamelen en uit te geven om vreedzaam hun boodschap te verspreiden.Bush en Kerry zijn beide van plan om de macht van de overheid te gebruiken om hun agenda, hun favoriete projecten, en hun eigen morele filosofie aan de mensen op te leggen. Zij houden van een grote overheid, die bij ieder aspect van ieders leven betrokken is, waaronder de keuzes die mensen maken wat betreft hun eigen lichaam, financiën, private aangelegenheden, persoonlijke zelfverdediging, en zelfs hun eigen morele principes.

Badnarik heeft geen agenda, geen favoriete projecten of bijzondere belangen om door te drammen. Hij heeft slechts een diep verlangen om de grootte, de omvang, de kosten en de macht van de overheid te beperken zodat geen politicus ooit de overheid zal kunnen gebruiken om zijn doelstellingen aan anderen op te dringen. Hij is de enige kandidaat die gelooft dat ieder individu het vermogen en het recht heeft om verstandige beslissingen te maken, zijn geluk na te streven, en een productief leven te hebben zonder dat de overheid betrokken is bij het maken van iedere beslissing, en hij wil de overheid uit het leven van de burgers halen, opdat zij hun leven kunnen leiden zoals zij willen, zolang zij andermans recht op leven vrijheid en eigendom niet schenden. In tegenstelling tot Bush en Kerry, heeft Michael Badnarik vertrouwen in de mensen zelf, en verwacht niet dat al het heil van de overheid moet komen.

Tot slot is Badnarik geen massamoordenaar (zoals John Kerry), geen ex-drugsgebruiker en ex-alcoholist (zoals George Bush), en hij rookt niet!
Left or right, same shit.
Dit zijn slechts een aantal voorbeelden van hoe libertariërs verschillen van linkse en rechtse politieke opvattingen. Libertariërs zijn uniek in dat zij solide en principiele standpunten innemen over de kwesties die in de maatschappij leven, zonder zich te baseren op persoonlijk belang of politiek gewin. Er zijn wel meer overeenkomsten tussen Bush en Kerry te bedenken, en meer verschillen tussen libertariërs en linkse of rechtse partijen, maar zelfs de bovengenoemde dingen tonen aan dat een libertariër als Badnarik de aangewezen persoon is om het machtigste land in de wereld te leiden. Helaas zal het nog wel duren voor de rest van Amerika dat doorheeft.

Vertaling door Stichting MeerVrijheid

Gerelateerde links:
- This Land (filmpje)
-
George W. Bush's Contribution to Big Government.
- Badnarik for President
- Libertarian Party
- Their Crisis, Our Leviathan
- An Honest debate between Bush and Kerry

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl